Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


21 Jun 2009

MENEGUHKAN KEIMANAN...


Bersama-samalah kita bertakwa kepada Allah SWT dan tingkatkanlah keyakinan kita kepadaNya agar keyakinan itu tertanam kukuh dalam jiwa kita. Di saat seperti itu orang yang benar-benar kuat keyakinannya akan berkata seperti Imam Ali kwj: "Sekiranya tabir penutup keajaiban tersingkap, tidaklah sedikit pun aku bertambah keyakinan."

Ini menunjukkan kuat dan kukuhnya iman sehingga menjadi laksana gunung-ganang yang tinggi menjulang, takkan tergoncangkan oleh berbagai keraguan dan kebimbangan, sehingga tiada sedikitpun wujud keraguan dan kebimbangan mampu bersemayam di hati. Kalaupun hal itu datang dari luar, telinga takkan mengendahkannya, tidak pula hati akan berpaling kepadanya. Syaitan pun tidak akan mampu mendekati orang yang memiliki keyakinan seperti ini, bahkan ia akan lari ketakutan, seperti yang pernah diriwayatkan dalam sabda Rasulullah SAW: "Syaitan takut pada bayangan Umar. Kerana itu, setiap kali Umar melintasi suatu lorong, pasti syaitan memilih lorong lainnya."

Keyakinan dapat dikuatkan dan diperelokkan dengan beberapa cara, antara lain:

Pertama: Berusaha mendengar dan menyemak dengan tekun ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang mengungkapkan tentang keagungan Allah SWT serta Kemampuan, Kebesaran, Keperkasaan dan KeesaanNya dalam soal Penciptaan, Kekuasaan dan KekuatanNya, tentang kebenaran para Rasul dan kesempurnaan mereka serta mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada mereka untuk menjalankan tugas kerasulan, tentang berbagai hukuman dan akibat buruk bagi sesiapa yang menentang. Juga riwayat-riwayat tentang hari kiamat, termasuk yang bersangkutan dengan pahala yang diberikan kepada orang yang melakukan kebajikan dan hukuman yang ditimpakan kepada para orang yang melakukan kejahatan. Semua ini pada hakikatnya sudah cukup disyaratkan oleh firman Allah SWT: "Tidak cukupkah bagi mereka bahawa kami telah menurunkan kepadamu al-kitab (Al-Quran) sedang ia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman." (QS Al-Ankabut:51)

Kedua: Memperhatikan dan merenungkan fakta-fakta pada kerajaan di langit dan bumi, keajaiban-keajaiban dan keindahan-keindahan yang tiada taranya yang ditebarkan oleh Allah SWT pada semua itu seperti dinyatakan dalam firmanNya: "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagimu) bahawa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?" (QS Fussilat:53)

Ketiga: Meletakkan setiap perbuatan dan kepentingan terhadap keimanan secara lahir dan batin, secara berterusan dalam hal itu dengan sedaya upaya seperti yang difirmankan Allah SWT: "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (QS Al-Ankabut:69)

Di antara buah keyakinan adalah perasaan tenteram akan terlaksananya janji Allah SWT, kepercayaan hati akan jaminanNya, pemusatan himmah seseorang padaNya, penghindaran diri dari segala yang memalingkan diri dariNya, kembali kepadaNya dalam setiap keadaan, serta penyaluran seluruh daya dan tenaga dalam mencari keredhaanNya.

Secara umum, keyakinan adalah pokok utama sedangkan segala macam kedudukan yang mulia, akhlak terpuji dan amal-amal soleh adalah cabang-cabang serta buah-buahnya. Akhlak dan amal seseorang selalu mengikuti keyakinan dirinya baik dalam hal kuat atau lemahnya serta sihat dan sakitnya. Telah berkata Luqman AS: "Tiada amal baik dapat dilaksanakan kecuali dengan keyakinan, tiada seorang hamba mampu beramal kecuali sekadar keyakinannya, dan tiada akan terkurang amalnya sampai berkurang pula keyakinannya." Kerana itulah Rasulullah SAW pernah bersabda: "Keyakinan adalah keseluruhan keimanan."

Adapun keyakinan kaum Muslimin secara umumnya dapat dikategorikan kepada tiga tingkatan iaitu:

Pertama: Tingkatan kaum kanan (ashabul yamin), yakni kepercayaan yang pasti dan kuat namun masih disertai kemungkinan timbulnya keraguan dan kegoncangan apabila datang hal-hal yang dapat mempengaruhinya. Keadaan seperti ini biasanya disebut keimanan (iman).

Kedua: Tingkatan orang-orang yang didekatkan (muqarrabin), yakni berkuasanya iman atas hati secara penuh sedemikian rupa sehingga tidak terjadi sesuatu yang berlawanan dengannya. Keadaan seperti ini biasa disebut keyakinan (yakin).

Ketiga: Tingkatan para Nabi dan pewaris mereka yang sempurna, yakni kaum yang tulus (as-siddiqun), iaitu beralihnya sesuatu yang ghaib menjadi benar-benar hadir atau wujud dengan jelas di depan penglihatan mereka. Keadaan seperti ini biasa disebut "penyingkapan dan pandangan langsung."

Di antara ketiga-tiga jenis keyakinan itu terdapat perbezaan darjat yang cukup besar. Masing-masing mempunyai keutamaan meskipun sebahagian dari mereka lebih utama dari yang lainnya. Itulah kurniaan Allah SWT yang diberikanNya kepada siapa yang dikehendakiNya dan sungguh Allah SWT adalah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dari penjelasan di atas, maka dapat difahami bahawa keyakinan adalah merupakan sesuatu yang penting dan perkara asas yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Oleh kerana itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan dan menguatkan keyakinan kita. Semoga Allah SWT meneguhkan keimanan kita dan istiqamah hingga ke akhir hayat, amien.
.

Tiada ulasan: