Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


26 Jun 2009

BERHATI-HATILAH DENGAN GOLONGAN FASIK


Allah SWT telah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, periksalah dengan teliti (tabayyun) agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS Al-Hujuraat:6)

Allah SWT dengan begitu tegas telah memberikan peringatan kepada kita di dalam menghadapi sesuatu berita terutamanya berita yang dibawa atau disiarkan oleh orang-orang fasik. Ertinya, jangan terpedaya atau mudah percaya begitu saja kepada suatu berita, khabar, pendapat, atau maklumat yang disebarkan oleh orang-orang fasik.

Siapakah golongan orang-orang yang disebut fasik itu? Perkataan 'fasik' berasal dari kata dasar al-fisq, yang bererti 'keluar' (khuruj). Para ulama mendefinisikan fasik sebagai 'orang yang menderhaka kepada Allah SWT kerana meninggalkan perintahNya atau melanggar ketentuanNya'.

Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar dan sering melakukan dosa kecil. Jika tidak berhati-hati, memang tidak mudah bagi kita untuk memahami erti 'fasik' yang sebenar. Ini adalah kerana, di dalam Al-Quran, kata fasik muncul dalam berbagai konteks. Seseorang boleh dikategorikan sebagai fasik akibat melakukan dosa besar atau dosa kecil. Seseorang dikategorikan kafir akibat tidak beriman atau dosa besar yang memang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti syirik akbar dan dosa-dosa lain yang memenuhi syarat untuk menjadikan pelakunya kafir. Jadi, orang fasik belum tentu kafir, tetapi orang kafir sudah tentu adalah fasik. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahawa seseorang dapat dikatakan tidak fasik (adil) apabila kebaikannya lebih banyak dari kejahatannya dan tidak terbukti bahawa ia sering berdusta.

Tingkat penerimaan atau kepercayaan kita terhadap sesuatu maklumat, berita atau informasi mengenai masalah agama, iaitu yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan khabar berita masalah lainnya, tidaklah sama. Mengapa dikatakan tidak sama? Bukankah sama-sama khabar/berita/maklumat?

Islam memiliki mekanisme yang cukup rapi, dipercayai dan meyakinkan di dalam konsep penyampaian berita/maklumat. Islam meletakkan 'kefasikan' dan 'keadilan' sebagai hal yang penting. Para ulama hadis telah melakukan suatu penelitian dan penilaian terhadap sifat, keadaan dan perilaku seseorang yang meriwayatkan sebuah hadis. Al-Mawardi meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW: "Umumkanlah orang fasik dengan keadaan yang ada padanya agar masyarakat mewaspadainya." Imam Thabrani juga meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad hasan: "Sampai bila kamu enggan menyebut tentang orang pendusta (fajir)? Umumkanlah sampai masyarakat mengetahuinya."

Para imam hadis tidak sembarangan dalam menerima setiap sanad (isnad) yang disebutkan orang, tetapi mereka memilih setiap perawi yang ada dalam sanad dengan ketat. Para perawi hadis itu, diteliti kecerdasannya, akhlaknya, guru-gurunya, dan juga murid-muridnya. Jika tidak jelas, hadis yang bersumber dari perawi tersebut ditolak. Para perawi hadis disyaratkan harus jujur, kuat hafalan (dhabit), adil, dan berdisiplin.

Berdasarkan pemilihan para pakar hadis itulah, mereka kemudian membuat kategori hadis dan membahaginya kepada tiga kelompok: Pertama: Hadis Mutawatir, yakni hadis yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat, tabi'in, dan seterusnya, yang dipastikan mereka tidak mungkin bersepakat berbohong. Hadis tingkat ini dapat diyakini kebenaran secara pasti (tidak diragukan), bahawa khabar atau berita itu berasal dari Nabi SAW. Kedua: Hadis Masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang sahabat, tetapi tidak sampai mencapai darjat mutawatir, lalu diriwayatkan oleh generasi sesudahnya dengan darjat mutawatir. Ketiga: Hadis Ahad, yaitu hadis yang seluruh perawinya, mulai generasi sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, tidak mencapai darjat mutawatir.

Kemudian, kelompok hadis yang ketiga yaitu Hadis Ahad, diasingkan lagi menjadi tiga macam, iaitu Pertama: Hadis Sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil (tidak fasik), sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW, tidak mempunyai cacat, dan tidak bertentangan periwayatan orang yang lebih dipercayai. Kedua: Hadis Hasan, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai Nabi SAW, tidak mempunyai cacat, dan tidak bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih dipercayai. Jadi bezanya dengan hadis sahih terdapat pada ketelitian perawi. Ketiga: Hadits Dha'if, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat sahih maupun hasan. Adapun hadits dha'if ini banyak jenisnya, yaitu: maudhu' (palsu), mursal, munqathi', mu'allaq, mudallas, mudraj, munkar, dan mubham.

Ternyata di dalam agama Islam untuk menerima suatu hadis atau khabar yang diterima dari Rasulullah SAW, memiliki syarat-syarat yang sangat ketat. Ini merupakan suatu mekanisme yang sangat berharga bagi agama yang lurus ini, di mana agama-agama lain di dunia tidak memiliki mekanisme sumber-sumber berita keagamaan yang dapat dipercayai.

Kalau kita bertanya kepada orang-orang Kristian misalnya, mengapa kitab Injil yang mereka yakini kebenarannya itu, terdapat perbezaan (bias) di antara kitab-kitab Injil yang ada di dunia? Bagaimana boleh berbeza? Bolehkah menelusuri sesiapa sahaja yang telah meriwayatkan ayat-ayat yang ada dalam kitab Injil? Menelusuri siapa yang meriwayatkan berita saja tidak mampu, bagaimana mungkin berita itu layak dipercayai, apalagi untuk diyakini! ???

Tetapi di dalam Islam, sesiapa saja yang ingin membuktikan Al-Quran, di mana pun anda berada, pasti kalimat dan maknanya sama. Dan lebih menakjubkan lagi, kita dapati terlalu ramai anak-anak remaja yang menghafal Al-Quran, apatah lagi orang-orang dewasa. Mereka menghafal Al-Quran kerana dibimbing oleh gurunya yang hafal, gurunya dari guru-gurunya dan seterusnya sambung-menyambung hingga kepada Rasulullah SAW. Begitulah di antara tanda-tanda kebenaran khabar berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hingga hari ini, di samping berbagai kebesaran Ilahi yang dikaitkan dengan Baginda semenjak saat kelahirannya sehinggalah saat kewafatannya.

Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan renungan bagi kita bahawa nilai perkhabaran / maklumat mengenai agama kita sehingga hari ini dapat diyakini dengan pasti tentang kebenarannya. Semoga dengannya keyakinan kita bertambah mantap dan bertambah yakin, amien.
.

1 ulasan:

VENDETTA berkata...

Alhamdulillah..jazakallahuakhairan atas ilmu yang disampaikan..syukran..boleh ana tahu di manakah sumber kitab yang menerangkan dengan lebih jelas mengenai hal kefasikan. Mohon berkongsi pandangan dengan saudara bahawa dalam hal yang disampaikan oleh saudara ini lebih cenderung kepada tanda manusia munafiq..boleh menyampaikan dengan lebih lanjut..harap maaf pertanyaan saya dari hamba Allah yang jahil..