Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


27 Jun 2009

KETEGUHAN IMAN MENGHADAPI UJIAN


Kehidupan manusia di dunia ini tidak akan terlepas dari ujian, kerana ujian adalah sunnah Allah, sebagaimana yang dinyatakan dalam firmanNya: "Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." (QS Al-Ankabut:2-3).

Dalam ayat di atas, Allah SWT menyatakan bahawa keimanan yang telah kita ikrarkan akan diuji oleh Allah SWT. Ujian itu mungkin berbentuk penyakit, kelaparan, kemiskinan, kematian, ketakutan, bencana alam dan sebagainya. Ujian yang diberikan ini akan dapat membezakan sama ada keimanan yang kita ikrarkan itu benar atau palsu.

Keimanan bagi seorang Muslim adalah sesuatu yang sangat bernilai harganya. Kerana itu, Islam menganjurkan agar seseorang Muslim mempertahankan keimanannya dari segala hal yang dapat menghancurkannya. Jangan hanya kerana urusan dunia, maka kita menggadaikan keimanan kita. Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita betapa beliau tegar dan tegas dalam mempertahankan keimanan ini.

Ketika Rasulullah SAW mendapat tawaran dari orang kafir untuk mengadakan ibadah bersama, satu hari bersama golongan muslimin dan hari yang lain bersama golongan kafir, maka dengan tegas Rasulullah SAW menolak tawaran yang merosakkan keimanan ini. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Kafirun ayat 1-6: "Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang aku sembah, Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku."

Demikian pula yang dikatakan oleh Rasulullah SAW apabila bapa saudaranya, Abu Talib, menyampaikan permintaan orang kafir agar beliau menghentikan dakwahnya. Maka, Baginda SAW bersabda: "Demi Allah, wahai bapa saudaraku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara ini, maka aku tidak akan meninggalkannnya, sehinggalah agama ini menang atau aku binasa bersamanya."

Kita boleh melihat betapa tegasnya Rasulullah SAW dalam mempertahankan keimanan ini. Maka, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini kemudian memberikan pengaruh yang cukup kuat melekat di hati dan sanubari para sahabat, sebagaimana yang terjadi dalam Perang Khandaq. Di saat orang munafik hampir saja mengadakan perdamaian dengan kabilah Bani Ghatfan dengan memberi sepertiga hasil kurma Madinah, maka berkatalah dua Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Muaz r.a., tokoh suku Aus, dan Sa'ad bin Ubadah r.a., tokoh suku Khazraj: "Ya Rasulullah, dahulu ketika kami dan mereka masih dalam keadaan menyekutukan Allah dan menyembah berhala dan mereka tidak pernah menerima kurma dari kami selain dengan jalan hutang atau beli. Apakah kini setelah Allah memuliakan kami dengan Islam dengan memberi petunjuk kami kepada Islam serta kami bangga dengan engkau dan Allah akan kami berikan harta kami kepada mereka? Demi Allah, kami tidak perlu berdamai. Demi Allah, kami tidak rela memberikan kepada mereka sesuatu selain pedang, sampai Allah memutuskan sesuatu antara kami dan mereka." Peristiwa ini diulas dalam beberapa kitab tafsir: "Tidaklah Rasulullah SAW meredai perdamaian itu, melainkan beliau ingin menguji keteguhan orang-orang Ansar, ketabahan hati, dan kekuatan izzahnya. Maka, Rasulullah SAW melihat pada dua Sa'ad ini apa yang menyenangkan hatinya."

Demikian pula yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik r.a. apabila beliau dipulaukan oleh kaum muslimin kerana tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Selama 50 hari tak ada seorang pun yang menyapa, menegur, memberi salam, dan menjawab salamnya. Maka bumi ini terasa begitu sempit baginya. Lalu manakala ia tengah berjalan-jalan di pasar, ia mendapati seorang petani dari Syam yang biasa menjual makanan di pasar Madinah bertanya: "Siapakah yang suka menunjukkah kepada saya Ka'ab bin Malik." Maka semua orang yang ditanya menunjuk kepada saya. Kemudian orang itu mendekati saya sambil membawa sepucuk surat dari Raja Ghassan yang di dalamnya tertulis: "Sebenarnya saya telah mendengar bahawa kamu telah diboikot oleh teman-temanmu dan Allah tidak menjadikan kamu orang yang terhina, maka datanglah kepada kami tentu kami akan menerimamu."

Apakah yang dilakukan oleh Ka'ab mendapat tawaran seperti itu? Apakah ia akan menjual agamanya, apakah dia akan bergabung dengan orang-orang kafir dan mencari kemuliaan di sana, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang? Tidak, tetapi yang dikatakan oleh Ka'ab adalah: "Ini juga sebagai ujian." Lalu ia pergi ke tempat api dan membakar surat itu. Mengapa ia membakar surat itu? Kerana ia tahu bahawa Rasulullah SAW adalah sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dalam Surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman: "Sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela terhadap kamu, sehingga kamu mengikuti agama mereka." Dalam ayat ini jelaslah bahawa orang-orang Nasrani dan Yahudi akan sentiasa berusaha untuk menghancurkan keimanan kaum muslimin dengan berbagai-bagai muslihat. Maka, yang terpenting bagi kita adalah untuk tetap teguh mempertahankan keimanan kita.

Wallahua'lam.
.

Tiada ulasan: