Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


22 Februari 2009

KEWAJIPAN BERZAKAT


Mengeluarkan zakat adalah termasuk rukun Islam. Kewajipan berzakat bagi setiap Muslim hanya yang memiliki harta benda tertentu yang cukup syaratnya dan diberikan kepada orang yang tertentu mengikut ketentuan syarak, sebagai kaedah membersihkan diri serta menunaikan tanggungjawab dan amanah Allah SWT. Orang yang enggan mengeluarkan zakat sedang ia berkemampuan dan cukup syarat-syaratnya, bererti ia telah mengingkari perintah Allah SWT, berdosa besar dan terkeluar dari landasan Islam serta akan mendapat azab Allah.

Menurut ulama, orang yang enggan mengeluarkan zakat akan mati dalam suul khotimah, iaitu dalam keadaan menyimpang dari agama. Ada riwayat mengatakan bahawa harta yang tidak dikeluarkan zakat akan berupa seekor ular besar, pada hari kiamat akan membelit leher pemilik harta itu.

Firman Allah SWT: "Janganlah orang- orang yang bakhil dengan barang-barang yang dikurniakan Allah kepadanya mengira bahawa bakhil itu lebih baik, bahkan kejahatan bagi mereka, nanti akan dikalungkan ke leher mereka barang- barang yang mereka bakhil itu pada hari kiamat." (QS Ali Imran:180)

Firman Allah SWT: "Orang- orang yang menyimpan emas dan perak dan tiada membelanjakannyapada jalan Allah, hendaklah beri peringatan dengan siksaan yang pedih." (QS At-Taubah:34)

Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga golongan pertama sekali masuk neraka ialah pemerintah yang angkuh, orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak membayar hak Allah dari hartanya (zakat) dan orang miskin yang sombong." (HR Ibnu Hibban)
.

Tiada ulasan: