Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


11 September 2009

BIMBINGAN MUKMIN: RAHSIA SEMBAHYANG & KEUTAMAANNYA (BHG. 3)


Bersambung dari Bahagian 2

TUGAS IMAM
Orang yang menjadi Imam mempunyai beberapa tugas sebelum sembahyang, begitu pula dalam bacaannya dan pada rukun-rukunnya dan seterusnya sesudah memberi salam.

TUGAS2 IMAM SEBELUM SEMBAHYANG
Pertama: Tidak boleh menjadi imam jika sekalian makmumnya membencinya atau tiada bersetuju dengannya. Juga jangan ke depan sekiranya di belakang ada orang yang lebih faqih daripadanya, kecuali jika orang itu enggan ke depan, ketika itu bolehlah dia menjadi Imam. Dalam hal ini, makruh masing-masing tolak menolak untuk menjadi Imam.
.
Kedua: Menjaga waktu-waktu sembahyang dengan menunaikan tiap-tiap sembahyang pada permulaan waktunya, agar diperolehi keredhaan Allah Ta’ala. Permulaan waktu itu diutamakan dari pengakhirannya samalah seperti mengutamakan kehidupan akhirat dan penghidupan dunia ini. Imam tiada harus melewatkan sembahyang kerana mengganggu orang ramai datang, melainkan hendaklah ia melekaskannya agar memperoleh keutamaan permulaan waktu, kerana yang demikian itu adalah lebih afdal daripada ramainya orang yang berjemaah (tetapi lambat), dan daripada bacaan surah-surah yang panjang.

Pernah Rasulullah SAW terlambat daripada menunaikan sembahyang fajar (subuh) dalam salah satu pelayarannya; iaitu kerana sebab taharah (pensucian) dan baginda tiada menunggu, malah disuruhnya Abdul Rahman bin Auf untuk menjadi Imam pada sembahyang itu, kemudian baginda menjadi makmumnya, padahal Imam sudah masuk pada rakaat kedua, lalu baginda bangun mencukupkan satu rakaat lagi kerana terlambat itu. Para sahabat merasa kasihan kerana berlakunya hal itu, tetapi Rasulullah SAW pun bersabda: "Kamu telah membuat yang betul. Begitulah hendaknya selalu kamu lakukan."

Sekali peristiwa, Rasulullah SAW sedang sibuk mendamaikan antara sesuatu kaum, sehingga terpaksa lambat untuk menunaikan sembahyang Zohor. Para sahabat telah menunjukkan Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq r.a. untuk menjadi Imam. Kemudian Rasulullah pun tiba, sedangkan Abu Bakar di pertengahan sembahyangnya, lalu baginda pun berdiri di sebelahnya. Dalam menunaikan sembahyang, Imam tidak perlu menunggu kedatangan muazzin, tetapi muazzin seharusnya menunggu kedatangan Imam, jika terlambat.
.
Ketiga: Bila menjadi Imam, hendaklah ia berikhlas semata-mata terhadap Allah azzawajalla, sebagai seorang yang menunaikan amanat Allah dalam taharahnya dan semua syarat-syarat sembahyangnya. Berikhlas, ertinya: Jangan ia mengambil upah dari sebab menjadi Imam itu. Manakala pengertian amanat di sini, ialah pensucian kebatinan dari segala rupa kefasikan dan ketakburan ataupun tidak selalu melakukan dosa-dosa yang kecil. Orang yang menjadi Imam itu, hendaklah menjauhkan diri dari segala macam keaiban ini dengan penuh kesungguhan. Sebab tugas Imam itu seperti utusan atau penjamin bagi orang ramai, maka oleh itu hendaklah ia menjadi sebaik-baik manusia.

* Syaikh Ibnu Taimiyyah r.a. berkata: Apa yang diterima dari Baitul-Mal itu bukanlah upah atau gaji, tetapi ia semacam rezeki untuk menolong mendirikan ketaatan. Begitu pula dengan harta yang diwakafkan ke atas pekerjaan-pekerjaan baik, atau harta yang diwaksiatkan atau dinazarkan untuk tujuan-tujuan kebajikan, bukanlah dikira upah atau gaji. Al-Haritsi pula berkata bahawa orang yang menghukumkan terlarangnya mengambil upah atau jenis pekerjaan untuk kebajikan tiada melarang mengambil upah itu dari harta yang diwakafkan untuk tujuan ini.

Demikian pula dengan pensucian kelahiran, iaitu dari segala rupa hadas dan kotoran, sebab mengenai perkara ini tiada seorang yang lebih mengetahui, melainkan dirinya sendiri. Jika sekiranya ia teringat berlaku hadas sedangkan ia di pertengahan sembahyang, ataupun terkentut dalam masa sembahyang itu, maka hendaklah ia jangan merasa malu, bahkan hendaklah ia memegang tangan seorang yang berdekatan dengannya seraya mengisyaratkan untuk menggantikannya.

Keempat: Sebelum mengangkat takbiratul-ihram, hendaklah ia memeriksa semua saf-saf supaya rata. Mula-mula ia menoleh ke kanan kemudian ke kiri, kalau ada saf yang jarang diperintah untuk dirapat dan diluruskannya. Ada yang mengatakan meluruskan saf itu, hingga bahu dengan bahu beriringan dan buku lali bersentuhan. Hendaklah ia tidak bertakbir, melainkan sesudah selesai muazzin dari iqamah. Muazzin pula seharusnya melambatkan iqamah dari azan, sekadar masa orang ramai dapat menyediakan diri untuk bersembahyang.

Kelima: Imam hendaklah menyaringkan suaranya ketika melafazkan takbiratul-ihram, dan seterusnya kepada semua takbir-takbir yang lain. Makmum pula jangan sampai menyaringkan suaranya lebih daripada kadar untuk mendengarkan dirinya saja, dan takbirnya hendaklah sesudah selesai takbir Imamnya, baru dia bertakbir pula.

TUGAS2 BACAAN DALAM SEMBAHYANG
Pertama: Membaca doa Iftitah dan ta’awwudz dengan sirr atau tiada menyaringkan suara, seperti seorang yang bersembahyang sendiri. Dan baca dengan jahar atau mengangkat suara pada Fatihah dan satu surah sesudahnya pada sembahyang Subuh dan dua rakaat yang pertama dari Isyak, dan Maghrib; ini termasuk sembahyang orang perseorangan juga. Membaca jahar perkatan Amiin pada sembahyang-sembahyang jahriah (yang dinyaringkan suara - iaitu Subuh, Maghrib dan Isyak, dan Jumaat) bersama-sama makmum, dan bacaan makmum itu mestilah menyertai Amiin Imamnya serentak bukannya sesudah itu.

Kedua: Hendaklah Imam dalam berdirinya menjaga tiga pemberhentian (berdiam sebentar).
(1) Sesudah melafazkan takbiratul-ihram.
(2) Sesudah membaca Fatihah
(3) Sesudah membaca surah dan sebelum rukuk.

Berdiam itu sebentar saja sekadar untuk memisahkan antara takbiratul-ihram dengan bacaan Fatihah, sebab ada larangan untuk bercepat-cepat di situ. Jangan hendaknya orang yang menjadi makmum itu membaca apa-apa di belakang Imamnya selain dari Fatihah saja. Tetapi kiranya makmum tiada mendengar bacaan imamnya dalam sembahyang-sembahyang jahriah, kerana berada terlalu jauh daripadanya, ataupun kerana sembahyang-sembahyang itu sirriyah, (yang tidak dinyaringkan - iaitu pada Zohor dan Asar) maka bolehlah makmum membaca surah sendiri di dalam sembahyang itu.

Ketiga: Meringankan sembahyang itu adalah lebih baik, terutama sekali bila jamaah makmumnya ramai sekali, kerana Rasulullah SAW pernah bersabda: “Apabila seseorang kamu bersembahyang dengan orang ramai, maka hendaklah meringankan sembahyang, sebab di antara mereka itu ada yang lemah, ada yang tua dan ada yang mempunyai keperluan. Tetapi jika ia bersembahyang sendirian, bolehlah ia memanjangkannya menurut kehendaknya.”

Berkata Rasulullah SAW kepada Mu’az pula: "Bacalah surah-surah Sabbihisma rabikal a’laa, Wassamaa’i-Waththaariq atau Wasysyamsi-Wadhuhaaha."

TUGAS2 RUKUN DALAM SEMBAHYANG
Pertama: Hendaklah ia meringankan rukuk dan sujud, jangan ia membaca lebih daripada tiga tasbih saja.

Kedua: Makmum jangan pula melumbai atau mendahului Imamnya dalam rukuk atau sujud, malah hendaklah ia menunggu dan tidak bersujud melainkan sesudah sampai dahi Imam ke tanah. Begitulah ketika rukuk, makmum tiada rukuk melainkan setelah Imam lurus di dalam rukuknya.

Ketiga: Tidak menambah dalam doa tasyahhud lebih dari doa yang sudah ditentukan, sebab dikhuatirkan menjadi panjang. Dan janganlah ia menentukan doa itu bagi dirinya saja, bahkan digunakan shighatul jam’i (pengertian untuk ramai) supaya doa itu umum untuk ramai. Misalnya dia berkata: “Wahai Tuhan, ampunilah kami sekalian.”

Dan tugas mengakhiri sembahyang ada tiga pula:
Pertama: Ketika memberi kedua-dua salam itu, hendaklah ia meniatkan memberi salam kepada semua orang yang berada di situ dan juga para Malaikat.

Kedua: Hendaklah ia menetap di tempatnya sesudah memberi salam, terutama sekali jika ada makmum-makmum wanita di belakangnya. Dia tiada bergerak dari tempatnya dulu, sehingga sekalian makmum-makmum wanita sudah beredar dari situ.

Ketiga: Jika dia duduk sesudah sembahyang, hendaklah ia berhadapan dengan orang ramai.

KEUTAMAAN JUMAAT DAN ADABNYA
Ketahuilah bahawa hari Jumaat itu adalah hari yang dibesarkan oleh Islam dan dikhususkan bagi umatnya, kaum Muslimin. Allah berfirman: “Apabila dipanggil untuk bersembahyang pada hari Jumaat, hendaklah berusaha berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah berjual-beli.” (al-Jumu’ah: 9)

Allah telah melarang bekerja atau berusaha pada saat itu untuk kepentingan dunia, atau untuk sesuatu perkara yang boleh menyebabkan manusia terhindar dari melakukan Jumaat. Nabi telah bersabda: “Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya ialah hari Jumaat.”

Sabdanya lagi: “Barangsiapa meninggalkan Jumaat tiga kali berturut-turut tanpa uzur (sebab), Allah akan menutup matahatinya.”

Keuzuran Jumaat ialah seperti hujan lebat, terlalu lecak, kerana ketakutan, atau kerana sakit, atau menjaga orang yang sakit kiranya si sakit memerlukan penjagaan, dan uzur-uzur yang lain lagi.

Disunatkan mandi pada hari itu, walaupun sudah hampir waktu sembahyang, supaya kebersihannya lebih dekat dengan waktu melakukan sembahyang itu. Disunatkan juga mencukur kepala, memotong kuku memendekkan misai, memakai wangi-wangian dan mengenakan sebaik-baik pakaian. Disunatkan juga menyegerakan pemergian ke masjid jami’. Dalam perjalanannya ke sana, hendaklah ia dalam keadaan khusyuk, merendah diri, menyegerakan kepergiannya bila sudah terdengar azan menyeru sembahyang Jumaat. Bila dalam masjid, janganlah ia melangkah-melangkah kepala orang.

Tetapi jika saf awal masih ada yang kosong, tidak dipenuhi oleh orang-orang yang telah hadir, maka tiadalah dilarang baginya untuk melangkah menuju ke sana sebab mereka itu telah mencuaikan saf-saf mereka dan telah mengabaikan tempat-tempat yang diutamakan. Berkata al-Hassan al-Basri r.a.: "Tiada mengapalah untuk melangkah orang-orang yang duduk di pintu-pintu masjid pada hari Jumaat, kerana yang demikian itu tiada haram."

Apabila masuk masjid, hendaklah ia sembahyang dua rakaat, walaupun ketika itu Imam sedang berkhutbah, Janganlah hendaknya ia berjalan di celah-celah orang ramai, malah cukuplah ia duduk di tiang yang terdekat dengannya, ataupun di tembok di situ agar orang ramai tiada melalui di hadapannya ketika ia bersembahyang nanti, sebab yang demikian itu adalah amat dilarang. Kalau ada orang yang melalui di hadapannya, hendaklah ia menolaknya. Jika ia tiada mendapati tiang, maka hendaklah ia meletakkan di hadapannya sesuatu barang sejarak satu hasta untuk menjadikan tanda batasan baginya.

Mendapatkan saf awal itu adalah digalakkan sekali, atau duduk berdekatan dengan mimbar Khatib, supaya ia boleh mendengar ucapannya dengan jelas. Dimakruhkan pula bersembahyang di pasar, ataupun di bahagian luar dari masjid. Bila Khatib Jumaat keluar, hendaklah segera ia memberhentikan pembicaraan, dan terus menjawab azan tukang bang, kemudian mendengar pula khutbah seluruhnya dengan penuh perhatian.

Dalam hal ini, Nabi SAW pernah bersabda: “Siapa yang berkata kepada temannya sedangkan Imam masih berkhutbah: "Diamlah!" Maka dia telah lalai, dan barangsiapa yang lalai pada waktu Imam sedang berkhutbah, maka tiada Jumaat baginya.” Ini menunjukkan bahawa untuk mendiamkan orang yang berkata-kata ketika Imam sedang berkhutbah, haruslah dilakukan dengan isyarat atau dengan melemparkan batu, tidak boleh dengan ucapan.

Setelah selesai sembahyang Jumaat, kembalilah ia kepada urusannya seraya mengingatkan Allah azzawajalla, memikirkan kebesaranNya. MensyukuriNya atas taufiqNya, serta merasakan ketakutan kiranya ia telah melakukan sesuatu yang tiada layak. Rasulullah SAW sendiri sering bersembahyang dua rakaat lagi dirumahnya sesudah sembahyang Jumaat.

Disunatkan juga memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW pada hari itu dan pada malamnya. Sayugialah ia memberikan sedekah pula kepada orang-orang yang berhajat, kecuali kepada orang yang meminta-minta dalam masjid pada masa Imam sedang membaca khuthabnya.

Berkata Ibnu Mas’ud: "Apabila seseorang itu meminta-minta di dalam masjid, maka sepatutnyalah dia tiada diberi." Yakni, peminta-peminta sedekah di dalam masjid yang melangkah-langkah kepala orang ramai tidak sepatut diberi sedekah. Tetapi kiranya ia meminta dalam berdiri atau duduk di tempatnya, tempatnya, tanpa melangkah-langkah kepala orang ramai, maka bolehlah ia diberikan sedekah itu.

Setengah para Salaf pula tiada memandang wajar membeli air minum di dalam masjid dari tukang jual air untuk diminum, atau dibahagi-bahagikannya kepada orang ramai sebagai sedekah, agar tiada berlaku penjualan di dalam masjid, kerana jual-beli di dalam masjid itu adalah makruh hukumnya. Kata mereka: Tiada mengapa kiranya dia membayar harganya di luar masjid untuk diminum, atau dibahagi-bahagikan kemudiannya di dalam masjid.

Sebaik-baiknya juga, seseorang itu menambah amalan-amalan baik pada hari Jumaat, kerana Allah SWT jika mengasihi seseorang hamba didorongkannya untuk membuat amalan-amalan yang baik dalam waktu-waktu yang baik pula.

BEBERAPA MASALAH YANG PERLU DIPELAJARI
Masalah pertama: Gerak-geri yang sedikit walaupun tiada membatalkan sembahyang, tetapi hukumnya makruh melainkan kerana keperluan, iaitu seperti menolak orang lalu di hadapan, membunuh kala jengking atau menggaru kerana gatal yang tentu sekali akan mengganggu kekhusyukan. Kalau menguap, tidak mengapa meletakkan tangan ke atas mulut; atau jika bersin bolehlah memuji Allah Azzawajalla di dalam hati tanpa menyebut dengan lidah atau kiranya sendawa, maka janganlah hendaknya mengangkat kepala ke atas.

Masalah kedua: Jika seorang saja yang bersembahyang berimam, hendaklah berdiri di sebelah kanan Imam di belakangnya sedikit. Jika makmumnya perempuan, hendaklah dia berdiri di belakang Imam. Sekiranya hadir bersama mereka seorang lelaki lain, hendaklah si lelaki itu berdiri di sebelah kanan belakang Imam, dan si perempuaan di belakang makmum lelaki pula.

Masalah ketiga: Makmum masbuk (terlewat) bila mendapat akhir sembahyang imam, maka itulah permulaan sembahyangnya. Hendaklah ia menyertai Imam hingga selasai sembahyangnya, kemudian ia meneruskan pula hingga genap semua sembahyangnya sendiri. Pada sembahyang subuh hendaklah dia berqunut lagi dalam rakaat keduanya sendirian, walaupun dia telah berqunut bersama Imam sebelumnya tadi.

Bila makmum masbuk mendapati Imam telah habis setengah dalam berdirinya, maka janganlah ia membaca doa Iftitahnya lagi, malah hendaklah ia terus membaca Fatihah dengan sedikit cepat. Tetapi apabila Imam rukuk sedangkan ia masih belum selesai membaca Fatihahnya, hendaklah mengagak kiranya sempat ia mengusul Imam waktu i’tidalnya dari rukuk bolehlah ia terus menghabiskan Fatihahnya, jika tak sempat hendaklah ia berhenti dari Fatihah dan terus rukuk bersama-sama Imam, sebab dihukumkan setengah Fatihahnya menjadi kesemuanya dan gugurlah Fatihah itu dengan kemasbukannya. Jika Imam ruku’ sedangkan ia masih membaca surah, hendaklah ia memutuskannya, lalu terus rukuk bersama imam.

Jika ia mendapati di pertengahan sujud atau tasyahhud, hendaklah ia bertakbir ihram dan terus sujud atau duduk bersama Imam tanpa perlu bertakbir lagi, kecuali jika ia mendapati Imam di pertengahan rukuk, maka hendaklah ia bertakbir lagi sesudah takbiratul-ihram, sebab takbir kedua itu adalah takbir perpindahan yang mesti dikira atasnya. Makmum masbuk tidak dikira mendapat satu rakaat dengan Imam, selagi tiada tumakninah di dalam rukuknya, manakala Imam ketika itu masih dalam batasan orang-orang yang rukuk, jika tiada bererti tiada terkiralah itu satu rakaat.

Masalah keempat: Sesiapa yang tertinggal sembahyang Zohornya hingga ke waktu asar, hendaklah ia bersembahyang Zohor dulu kemudian Asar pula, tetapi kiranya ada orang yang mendirikan sembahyang Asar berjemaah, hendaklah ia mendahulukan Asar berjemaah, kemudian bersembahyang Zohor sesudah itu, sebab sembahyang berjemaah itu lebih utama.

Masalah kelima: Sesiapa yang telah menunaikan sembahyang kemudian didapati pada pakaiannya ada najis, sebaik-baiknya ia mengqadha’kan sembahyang itu, tetapi hukumnya tidak wajib qadha’. Jika ia melihat ada najis pada pakaiannya ketika di dalam sembahyang, hendaklah ia melontarkan pakaian itu seraya meneruskan sembahyangnya. Asal hukum ini ialah kembali kepada peristiwa Nabi menanggalkan kedua kasutnya, apabila Jibril AS memberitahunya bahawa padanya ada najis, maka segeralah baginda menanggalkannya, lalu meneruskan sembahyang hingga akhirnya.

Masalah keenam: Sesiapa yang meninggalkan tasyahhud awal ataupun merasa syak tidak ingat berapa rakaat sudah dilakukannya, apakah tiga rakaat ataupun empat, hendaklah ia ambil dengan yang yakin, kemudian ia sujud sahwi sebelum salam. Kiranya ia lupa pula boleh juga dibawanya sujud sahwi itu sesudah salam apabila ia ingat, asalkan masanya tidak terlalu jauh.

Masalah ketujuh: Waswas dalam meniatkan sembahyang dalam hukum syarak. Kerana dalam segi niat dan maksud mematuhi perintah Allah azzawajalla itu, samalah seperti mematuhi perintah selainnya, begitu pula membesarkannya seperti membesarkan selain darinya. Andaikata seseorang kamu telah didatangi oleh seorang alim, lalu dia pun bangun kerana menghormati orang alim itu. Kalau dia berkata: "Aku berniat hendak berdiri tegak untuk menghormati kedatangan si Fulan yang termulia itu, kerana keutamaannya," dan dia pun menghadapkan wajah kepada si Fulan itu. Orang ini adalah seorang safih atau kurang sempurna akalnya (kerana perkara serupa itu tidak perlu hendak diniatkan terlebih dulu – pent.). Tetapi bila dilihatnya keadaan si Fulan itu dan diketahui keutamaannya, tentulah akan timbul dalam dirinya perasaan ingin menghormatinya, dan dia lalu bangun memberikan penghormatan; memadailah dengan cara begitu dia menjadi seorang yang menghormati kepada si Fulan tadi. Kecuali jika dia bangun itu kerana tujuan yang lain, ataupun dia bangun dalam keadaan lalai – itu tiada dikira sebagai penghormatan.
.
Adapun mensyaratkan niat sesuatu sembahyang itu sebagai Zohor yang ditunaikan pada waktunya sebagai adaan, fardhan (tunai fardhu); iaitu kerana menurut perintah syarak, maka itu samalah seperti mensyaratkan berdiri menghormat seketika tamu masuk dengan muka menghadap kepada tamu yang masuk itu serta memalingkan perhatian dari selainnya, dan serentak pula dia meniatkan penghormatan kepada tamu itu agar benar-benar menjadi penghormatan yang tulen. Andaikata ia turut berdiri tetapi membelakangi si tamu, atau menunggu seketika waktu kemudian barulah ia berdiri; ini bukanlah dinamakan penghormatan. Sifat-sifat ini mestilah menjadi termaklum dan termaksud pada orang yang berniat dan tiada boleh hadirnya terlalu lama di dalam diri dalam suatu masa, melainkan sekadar lamanya penyusunan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan niat itu menerusi sebutannya dengan lidah, ataupun memikirkannya dengan hati. Barangsiapa yang tiada mengerti niat sembahyang dalam wajah (rupa) ini, seolah-olah dia belum mengerti niat yang sebenarnya. Jadilah ia seperti seorang yang diajak untuk bersembahyang dalam waktunya, maka ia pun mengangguk tanda setuju, lalu berdiri melakukan sembahyang itu. Ketahuilah, bahawa waswas itu adalah kejahilan yang tulen.

Masalah kelapan: Seorang makmum tidak boleh mendahului Imamnya dalam rukuk, sujud dan bangun dari keduanya, begitu pula pada semua amalan-amalan sembahyang yang lain. Dia tidak boleh juga menyertai gerak-laku Imamnya, tetapi hendaklah ia mengikut, yakni membuat sesudah Imamnya, tetapi hendaklah ia mengikut, yakni membuat sesudah Imam habis membuatnya. Itulah yang dimaksudkan dengan pengertian iqtida’ (mengikut atau makmum). Jika ia mendahului gerak-laku Imamnya, ada setengah ulama menghukumkan sembahyang itu batal dan setengah yang lain tidak (tetapi hilang pahala berjemaah – pent.).

Rasulullah SAW telah melarang dengan keras kelakuan serupa itu dengan sabdanya: “Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum Imamnya itu merasa takut, nanti Tuhan akan menggantikan kepalanya dengan kepala keledai.”

Masalah kesembilan: Wajiblah atas setiap orang yang menghadiri sembahyang beramai-ramai menegur saudaranya, jika ia melihat sesuatu kesalahan dalam sembahyang saudaranya itu, dengan membetulkannya atau mengingatkannya. Kalau orang itu seorang yang jahil tentang hal agamanya, maka hendaklah dia menegurnya dengan lemah-lembut serta mengajarnya.

Di antara kesalahan-kesalahan yang sering berlaku ialah meratakan saf, atau melarang berdiri sendirian di luar saf, atau mengingatkan supaya jangan mengangkat kepala sebelum Imam atau sebagainya.

Diriwayatkan dari Umar Ibnul-Khattab r.a., beliau berpesan: "Sering-seringlah mencari rakan-rakan kamu dalam sembahyang berjamaah, kiranya mereka tiada hadir kerana mengidap penyakit, maka hendaklah kamu melawat mereka. Jika mereka baik, tetapi tidak hadir berjamaah, hendaklah kamu mencela mereka." Mencela dari hadir sembahyang berjemaah adalah amat diberatkan oleh agama, tidak boleh diambil senang saja. Orang-orang dahulukala sangat-sangat mengambil berat sekali tentang sembahyang yang berjamaah.

KETERANGAN MENGENAI IBADAT2 YANG SUNAT
Ketahuilah, bahawa sembahyang-sembahyang selain yang difardhukan itu adalah dinamakan nafilah dan tathawwu’ (sunnat dan sukarela). Di antara sembahyang-sembahyang yang sunat ialah mengenai sebab-sebab khusuf (gerhana matahari atau bulan) atau istisqa’ (meminta hujan). Ada yang mengenai waktu-waktu sembahyang fardhu, iaitu seperti sunat-sunat rawatib’ dan sebagainya.

Sembahyang-sembahyang sunnat rawatib itu ialah:
(1) Sunat Subuh, iaitu dua rakaat sebelum Subuh; masuk waktunya dengan terbitnya fajar (sadiq). Apabila seseorang masuk masjid dan muazzin sudah beriqamat, maka hendaklah ia mengerjakan sembahyang fardhu yang didirikan itu, sebab Rasulullah SAW telah bersabda: “Apabila sembahyang telah diiqamatkan, maka tiada sembahyang lagi (sunat) melainkan mengerjakan sembahyang fardhu itu.” Sesudah selesai bersembahyang fardhu itu, berdirilah ia semula untuk menunaikan dua rakaat sunnat yang tertinggal itu.

(2) Sunat Zohor, iaitu empat rakaat sebelum Zohor dan empat rakaat sesudahnya. Sembahyang sunat ini boleh ditunaikan empat rakaat sekaligus dan boleh juga dengan dua rakaat, dua rakaat (dan itu adalah lebih afdhal – pent.)

(3) Sunat Asar, iaitu empat rakaat sebelum Asar. Tentang sembahyang ini Rasulullah SAW tidak begitu memberatkannya sangat, seperti baginda memberatkan sunat-sunat Zohor.

(4) Sunat Maghrib, iaitu dua rakaat sesudah sembahyang Maghrib. Adapun dua rakaat sebelumnya di antara azan dan iqamat dilakukan dengan cepat, para sahabat ramai yang melakukannya, dan memang telah disahkan perintah Nabi SAW ke atasnya, tetapi tidak digalakkan- kalau mahu boleh buat, kalau tidak tak mengapa.

(5) Sunat Isyak, iaitu dua rakaat ataupun empat rakaat sesudah Isyak.

Adapun sembahyang sunnat witir, maka masuk waktunya sesudah sembahyang Isyak, dan sebanyak-banyaknya hingga sebelas rakaat. Boleh juga dia sembahyang witir dengan sembilan rakaat, ataupun tujuh rakaat, ataupun lima rakaat, ataupun tiga rakaat bersambung dengan satu salam ataupun dengan dua salam (yakni dua rakaat dengan satu salam dan satu rakaat satu salam - Pent.). Melakukan sembahyang witir sesudah sembahyang tahajjud di bahagian akhir malam lebih utama.

Adapun sunat sembahyang Dhuha, menurut riwayat banyak bilangannya ialah delapan raakat, dan sekurng-kurangnya dua rakaat. Dan waktunya bermula dari terbitnya matahari dan meningginya.

Adapun sembahyang sunat dua Hari Raya, maka hukumnya sunat muakkadah (sangat dituntut). Ia juga merupakan syiar agama yang utama. Sunat pada Hari Raya mandi kerana membersihkn diri, memakai pakaian-pakaian yang cantik dan memakai bau-bauan.

Sembahyang sunat Tarawih pula, ialah sebanyak dua puluh rakaat, dan cara-cara mengerjakannya memang telah dimaklumi.

Sembahyang sunat Khusuf (gerhana matahari atau bulan) adalah dua rakaat; orang ramai dipanggil untuk berkumpul kerananya, kemudian Imam menyembahyangkannya berjemaah di masjid, iaitu dengan dua kali rukuk dan dua kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Selesai sembahyang, Imam pun bangun menyampaikan khutbahnya (pidatonya) menyeru orang ramai supaya memberikan sedekah dan memperbanyakkan taubat. Masuk waktunya, ketika bermula gerhana itu sehingga kembali sempurna semula.

Sembahyang sunat Istisqa’ atau sembahyang untuk memohon hujan. Apabila sungai kering airnya dan hujan pun telah lama tidak turun, maka hendaklah pemerintah menyeru orang ramai untuk berpuasa selama tiga hari dan mengeluarkan sedekah sekadar kemampuan mereka, menjauhkan diri dari melakukan penganiyaan, memperbanyak bertaubat dari segala rupa maksiat. Kemudian pada hari keempat pemerintah mengajak orang ramai termasuk orang tua dan kanak-kanak dengan memakai pakaian-pakaian buruk dan koyak-koyak dalam keadaan hina dan rendah diri. Jika orang-orang Zimmi (kafir yang hidup di bawah perlindungan Islam) ingin menyertai mereka pun boleh, tetapi harus dipisahkan pada tempat lain yang tersendiri.

Setelah mereka sekalian berkumpul di tanah lapang atau di padang yang luas, maka diserukan kepada mereka untuk bersembahyang istisqa’, diseru dengan: 'as-Shalah Jamiah' (Sembahyang beramai-ramai). Kemudian Imam bangun bersembahyang bersama-sama mereka berjemaah seperti sembahyang Hari Raya tetapi tanpa bertakbir, kemudian Imam berdiri lagi menyampaikan dua khutbah dengan memperbanyakkan ucapan-ucapan minta ampun sambil berdoa.

Sembahyang Jenazah (mayat). Cara-caranya sudah diketahui umum dan ialah fardhu kifayah. Ia dikira sunat ke atas diri seseorang, bila sudah ada orang lain menguruskannya. *Jika tidak ada seorang yang menguruskan mayat, maka semua orang akan berdosa ---- pent.

Sunat Tahiyat Masjid iaitu dua rakaat sebagi sunat muakadah. Jika ia masuk masjid lalu terus bersembahyang fardhu atau qadha’, ia mendapat juga pahala tahiyat masjid dan keutamaannya. Kerana tujuan utama dari tahiyat masjid, ialah agar seseorang bila memasuki masjid jangan sampai kosong dari membuat sesuatu ibadat yang tertentu di dalam masjid itu.

Dua rakaat sunat Wuduk, yakni yang dilakukan sesudah mengambil wuduk, itu adalah kerana sangat-sangat dituntut kerana mengambil wuduk itu satu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tujuan dari mengambil wuduk itu adalah kerana bersembahyang.

Sembahyang sunat Istikharah. Seseorang yang hendak melakukan sesuatu perkara yang baik sedangkan hatinya sukar untuk memutuskan, maka menurut Rasullah SAW, baiklah dia melakukan sembahyang ini iaitu dua rakaat saja. Di baca pada rakaat pertama Fatihah dan surah Al-Kafirun (Qulya Ayyuhal Kafirun) dan pada rakaat kedua pula Fatihah dan surah al-Ikhlas (Qul Huallahu Ahad). Kemudian sesudah itu, dia berdoa pula sebagai berikut: "Ya Allah! Ya Tuhanku! HambaMu memohon penentuanMu yang baik dengan ilmuMu, dan penetapanMu dengan kekuasaanMu dan hamba memohon dari keutamaanMu yang Agung, kerana Engkaulah yang mentakdirkan sesuatu sedangkan hambaMu lemah tak berdaya; Engkaulah Mengetahui segala sesuatu sedangkan hambaMu tiada mengetahui, dan sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui akan segala perkara-perkara yang ghaib."

Ya Allah! Ya Tuhanku! Kiranya Engkau Mengetahui bahawa perkara ini (sebutkan perkara itu) adalah baik bagi diri hamba, sama ada mengenai agama, mahupun duni hamba; ataupun akibat urusan hamba, sama ada yang sekarang , mahupun yang akan datang, maka takdirkanlah bagi hamba untuk memperolehinya dan berikanlah hamba keberkatan padanya serta permudahkanlah ia bagi hamba. Sebaliknya kiranya Engkau Mengetahui bahawa perkara ini (sebutkan perkara itu) adalah buruk bagi diri hamba, sama ada mengenai agama, mahupun dunia hamba; ataupun akibat urusan hamba, sama ada yang sekarang, mahupun yang akan datang, maka jauhkanlah hamba daripadanya dan jauhkanlah ia daripada hamba, dan takdirkanlah bagi hambaMu ini hanya yang baik saja sekalipun di mana-mana dan dorongkanlah hamba untuk melakukan yang diredhai olehMu!” Sesudah berdoa sedemikian rupa, hendaklah ia menyatakan hajatnya pula.

WAKTU2 YANG DIMAKRUHKAN BERSEMBAHYANG
Waktu-waktu yang dimakhruhkan bersembahyang ada lima:
(1) Selepas sembahyang Asar
(2) Selepas sembahyang Subuh
(3) Selepas tergelincirnya matahari
(4) Waktu terbitnya matahari
(5) Waktu tenggelam matahari.

Semua waktu-waktu ini makruh melakukan sembahyang yang tidak bersebab. Adapun sembahyang-sembahyang yang ada sebabnya seperti mengqadhakan sembahyang sunat, sembahyang kerana gerhana matahari atau bulan, atau sembahyang jenazah maka tiadalah dihukumkan makruh. Sebab larangan ialah untuk memelihara diri dari menyamai perbuatan orang-orang yang menyembah matahari pada ketika itu. Dan juga untuk menimbulkan daya dan tenaga, Jadi dengan menjauhi waktu-waktu tersebut dalah sebagai tambahan pendorongan dan menimbulkan perhatian untuk menunggu selesainya masa-masa itu.

SEMBAHYANG SUNAT YANG BOLEH DIQADHA'KAN
Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahawa baginda pernah bersembahyang dua rakaat sesudah Asar. Para sahabat bertanya: "Bukankah tuan hamba telah melarang kami dari melakukan sembahyang pada waktu ini?" Sabda baginda: "Dua rakaat yang saya sembahyang tadi, ialah sembahyang yang biasa saya lakukan sesudah zohor, tetapi saya telah terhalang daripadanya oleh perutusan yang datang tadi."

Sayyidatina Aisyah r.a pula berkata: "Rasulullah SAW apabila tertidur ataupun sakit sehingga baginda tidak bangun malam untuk bersembahyang, baginda akan bersembahyang pada awal siang hari (mengqadha’kannya) sebanyak dua belas rakaat."

Oleh itu barangsiapa yang biasa melakukan zikir pada waktu-waktu tertentu, lalu tertinggal kerana sesuatu uzur, maka sewajarnyalah ia tiada membiarkannya tertinggal begitu saja, bahkan hendaklah ia membuatnya pada waktu yang lain, sehingga tiada terbiasa bagi dirinya merasa senang-senang untuk meninggalkan sesuatu yang berfaedah. Menggantikan masanya dengan masa yang lain adalah baik sekali, kerana tujuan menentang hawa nafsu dan dengan maksud supaya ia tiada bermalas-malas untuk melangsungkan tertib amalannya terus-menerus.

(Petikan: Kitab 'Bimbingan Mukmin' oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali)
.

Tiada ulasan: