Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


13 Oktober 2009

LARANGAN MINUM ARAK (KHAMAR)


Abul Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar r.a. berkata: "Akan dibangkitkan pada hari kiamat orang peminum khamar itu bermuka hitam, biru matanya, keluar lidahnya sampai ke dadanya, mengalir air liurnya. Tiap orang yang melihat akan jijik padanya kerana busuk baunya. Kamu jangan memberi salam kepada pemabuk dan jangan melawatnya jika mereka sakit dan jangan menyembahyangkan jika mati."

Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar r.a. berkata Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap yang memabukkan itu khamar dan semua yang memabukkan itu haram. Dan siapa yang minum khamar di dunia sehingga mati belum bertaubat, maka tidak akan dapat minum khamar di akhirat."

Abul Laits berkata Rasulullah SAW telah menerangkan bahawa tiap minuman yang memabukkan itu haram, dimasak atau tidak dimasak. Sebagaimana riwayat Jabir r.a. berkata Rasulullah SAW bersabda: "Semua yang memabukkan jika diminum banyak, maka sedikit juga haram." Di lain riwayat dikatakan: "Yang memabukkan jika diminum satu botol, maka seteguk juga haram."

Abul Laits berkata: "Peminum khamar yang dimasak (tuak) itu lebih besar dosanya daripada yang minum khamar yang tidak dimasak sebab peminum tuak itu merasa bahawa itu haram tetapi yang minum khamar yang dimasak itu adakalanya ia merasa bahawa itu sudah halal sehingga dapat menyebabkan kekafirannya."

Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Usman bin Affan r.a. ketika berkhutbah berkata: "Hati-hatilah kamu dari khamar sebab ia induk dari dosa-dosa yang keji. Sesungguhnya dahulu ada seorang abid yang biasa pergi masjid, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang wanita pelacur, maka ia dipanggil oleh pelayannya dan dimasukkan ke dalam rumahnya, lalu ditutup pintunya. Sedang di sisi wanita itu ada segelas khamar dan seorang anak kecil. Maka berkata wanita itu: "Engkau tidak boleh keluar sehingga minum khamar atau berzina padaku atau membunuh anak kecil ini. Jika tidak saya akan menjerit dan berkata: "Ada orang masuk ke rumahku." Jawab abid itu: "Zina saya tidak mahu, membunuh juga tidak." Lalu ia memilih khamar sahaja. Dan setelah ia minum dan mabuk maka ia berzina dan membunuh bayi itu."

Usman berkata: "Kerana itu tinggalkanlah khamar itu kerana ia sebagai ibu dari dosa-dosa dan sesungguhnya tidak dapat berkumpul iman dan khamar di dalam dada seseorang melainkan harus keluar salah satu. Yakni seorang jika telah mabuk maka akan keluar dari lidahnya kalimat-kalimat kufur lalu menjadi kebiasaan sehingga dibawa mati dalam kalimat itu sehingga menyebabkan ia kekal dalam neraka." Adhdhahhak berkata: "Siapa yang mati sedang tetap minum (khamar) maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mabuk."

Said meriwayatkan dari Qatadah r.a. berkata Rasulullah SAW bersabda: "Empat macam orang yang tidak akan mendapat bau syurga padahal bau syurga itu terbau dari jarak perjalanan lima ratus tahun iaitu Orang bakhil (kedekut), Orang yang mengungkit pemberiannya, Orang yang tetap minum khamar dan orang yang durhaka terhadap kedua ibu bapanya."

Ibnu Mas'ud r.a. berkata: "Telah dilaknat dalam khamar itu sepuluh orang iaitu Yang memerah, Yang minta diperah, Yang minum, Yang memberi minum, Yang membawa, Yang menghantar, Yang membekal, Yang menjual, Yang membeli dan Yang menyimpan."

Juga Rasulullah SAW bersabda: "Akan keluar peminum khamar itu pada hari kiamat dari kuburnya lebih busuk dari bangkai sedang botol khamar itu dikalungkan dilehernya dan gelas ditangannya, sedang di antara kulit dan daging badannya penuh ular dan kala dan memakai kasut dari api yang mendidihkan otaknya, sedang kuburnya akan berupa liang neraka dan menjadi kawan Fir'aun dan Haman."

Aisyah r.a. berkata Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang memberi makan walau sesuap kepada orang yang minum khamar, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan ular atau kala di badannya dan siapa yang menyampaikan hajatnya maka bererti membantu merobohkan Islam. Dan siapa yang meminjamkannya bererti membantu untuk pembunuhan seorang mukmin dan siapa yang duduk bersamanya dibangkitkan pada hari kiamat buta tidak berhujah. Maka jika sakit jangan engkau jenguk. Jika menjadi saksi jangan kamu terima persaksiannya. Demi Allah yang mengutuskan aku dengan hak tidak akan minum khamar kecuali orang yang terkutuk dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan al-Quran. Dan siapa yang minum khamar maka telah kafir dengan semua kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi-nabiNya dan tidak akan menghalalkan khamar kecuali orang kafir. Dan siapa yang menghalalkan khamar maka aku lepas tangan daripadanya dunia akhirat."

Athaa' bin Yasaar berkata: "Ada orang tanya kepada Ka'bul Ahbar: "Apakah khamar telah diharamkan didalam kitab Taurat?" Jawabnya: "Ya, ayat (Yang berbunyi): 'Innamal khamru wal maisiru' itu tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Kami menurunkan yang hak untuk menghalau yang bathil dan membatalkan permainan dan terbang dan seruling dan khamar, celaka benar peminum khamar." Allah SWT bersumpah dengan kemuliaan dan kebesaranNya terhadap siapa yang melanggar (iaitu) meminum khamar akan dihauskan pada hari kiamat dan bagi siapa yang meninggalkannya sesudah diharamkan maka akan diberinya minum khamar disyurga dari Hadhiratul-qudsi."

Abul Laits berkata: "Awaslah kau dari minum khamar kerana ia mengandungi sepuluh bahaya iaitu:

1. Peminumnya seperti orang gila dan menjadi tertawaan anak kecil dan tercela di kalangan orang-orang berakal. Ibn Abud-Dunia berkata: "Saya melihat orang mabuk di jalan di Baghdad, ia sedang kencing lalu mengusapkan air kencing itu kemukanya sambil membaca: 'Allahummaj alni minattawwabin waj'alni minal mutathahhirin'. Juga ada orang mabuk dan muntah-muntah di tengah jalan sehingga datang anjing menjilat mulut dan janggutnya dan ia berkata kepada anjing itu: "Ya sayyidi, ya sayyidi, jangan mengotorkan saputangan."

2. Memboros harta dan merosak akal. Sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, jelaskan pendapatmu mengenai khamar?" Jawab Rasulullah SAW: "Sebab nyata menghabiskan harta dan merosak akal."

3. Minum khamar menyebabkan permusuhan di antara kawan-kawan. Sebagaimana firman Allah SWT: "Sesungguhnya tujuan syaitan akan membangkitkan permusuhan di antara kamu di dalam khamar dan judi."

4. Peminumnya terhalang dari dzikrullah dan sembahyang. Sebagaimana firman Allah SWT: "Dan juga menghalangi kamu dari dzikrullah dan sembahyang, apakah kamu tidak mahu menghentikan?" Ketika ayat ini turun maka Umar bin Al-Khattab r.a. berkata: "Kami hentikan, ya Tuhan."

5. Minum khamar itu mendorong untuk berzina, sebab kemungkinan ia menceraikan isterinya tanpa sedar.

6. Ia pembuka dari segala kejahatan sebab jika mabuk. mudah berbuat segala maksiat.

7. Mengganggu malaikat yang menjaganya kerana memasukkan ke majlis fasiq dan adanya bau busuk.

8. Terkena hukum pukul dera lapan puluh kali dan bila tidak terpukul di dunia maka di akhirat akan dipukul dengan pukulan dari neraka yang disaksikan oleh orang tua dan kawan-kawan.

9. Ia telah menutup pintu langit sebab hasanatnya dan doa-doanya tidak terangkat ke langit selama empat puluh hari.

10. Ia membahayakan terhadap dirinya sebab dikhuatiri tercabut iman ketika matinya.

Ini semua siksa dunia sebelum siksa akhirat, maka tidak terhitung selain dari minuman hamim dan makanan zaqqum kerana itu seorang yang berakal jangan sampai memilih kesenangan yang sedikit sehingga membuang kelazatan yang besar dan abadi. Seorang muslim jika minum khamar dan terlanjur lidahnya kalimat kufur dikhuatirkan kalau terlepas iman ketika matinya sehingga tergolong pada orang-orang kafir. Kerana itu seharusnya tidak minum khamar dan menjauh dari peminumnya, sebab jika selalu berkumpul peminum khamar, dibimbangi kalau-kalau terkena abunya dan harus selalu memikir kengeriannya hari kiamat supaya hatinya jangan sampai condong kepada khamar.

Hasan Al-Basri berkata: "Seorang hamba jika minum khamar hitam hatinya dan jika kedua kali lepas tangan Malaikat yang menjaganya dan bila ketiga kali maka lepas tangan daripadanya Malaikat Maut dan jika keempat kali maka putus hubungan dengan Nabi Muhammad SAW dan bila kelima kali maka putus hubungan dengan sahabat Nabi Muhammad SAW dan bila keenam putus hubungan dengan Jibril dan bila ketujuh putus hubungan dengan Israfil dan bila kelapan putus hubungan dengan Mikail dan bila kesembilan putus hubungan dengan langit dan bila kesepuluh maka putus hubungan dengan bumi dan bila kesebelas maka lepas tangan darinya ikan di laut dan jika keduabelas maka putus dengan mata hari dan bulan dan jika ketigabelas putus dengan bintang-bintang dan jika keempatbelas putus hubungan dengan semua makhluk dan bila kelimabelas tertutup pintu syurga padanya dan bila keenambelas terbuka pintu-pintu neraka dan bila ketujuhbelas putus dengan Al-Kursi dan bila kesembilanbelas putus dengan Arsy dan bila keduapuluh putus dari rahmat Allah SWT."

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Asmaa' binti Yazid r.a. berkata: "Saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: "Siapa yang minum khamar sehingga masuk dalam perutnya, maka tidak diterima sembahyangnya satu minggu dan bila sampai mabuk (hilang akal) maka tidak diterima sembahyangnya empat puluh hari dan jika mati sebelum taubat mati kafir dan jika bertaubat maka Allah SWT akan memberinya minum dari thinatil khabaal (darah yang campur nanahnya ahli neraka)." Di lain hadis pula: "Jika minum khamar satu kali tidak diterima sembahyangnya dan puasanya dan lain-lain amalnya selama empat puluh hari dan jika minum kedua kali maka tidak diterima semua itu hingga lapan puluh hari dan bila ketiga kali maka tidak diterima semua itu sehingga seratus dua puluh hari dan bila minum keempat kalinya maka bunuhlah ia sebab telah kafir dan layaklah baginya diberi minum oleh Allah SWT dari thinatil khabaal (darah campur nanahnya ahli neraka)." Di lain hadis pula: "Sesungguhnya dosa-dosa terletak di sebuah rumah dan kuncinya ialah minum khamar. Yakni siapa yang minum bererti telah membuka untuk dirinya pintu-pintu dosa semuanya."

Seorang sahabat berkata: "Siapa yang mengahwinkan saudara atau puterinya pada seorang peminum (pemabuk) maka sama dengan mendorongnya kepada zina, sebab seorang jika mabuk bisa keluar dari mulutnya talak, lalu masih digauli yang bererti berzina."

Khamar itu sama dengan berhala sebab Allah SWT telah menyebut keduanya dengan kalimat (Yang berbunyi): "Rij sun min amalisy syaithan fajtanibuuhu." (Yang bererti): "Khamar itu termasuk najis dari perbuatan syaitan, maka jauhilah." Dan ayat (Yang berbunyi): "Faj tanibur rijsa minal autsaan." (Yang bermaksud): "Maka peminum khamar itu sama dengan penyembah berhala."

Abdullah bin Mas'ud r.a berkata: "Bahawa orang yang minum khamar siang hari, maka bererti ia syirik sehingga petang hari dan siapa yang minum waktu petang bererti dia syirik hingga mati." "Jika peminum khamar itu mati maka kuburlah ia dan tahanlah aku kemudian kamu gali kembali kubur itu, jika kamu tidak mendapatkannya berpaling dari qiblat, maka bunuhlah aku."

Anas bin Malik r.a. berkata Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah SWT telah mengutuskan aku sebagai petunjuk dan rahmat bagi seisi alam untuk menghapuskan segala permainan seruling dan sebagainya dari kebiasaan jahilliyah dan berhala-berhala dan Tuhanku telah bersumpah demi kemuliaanNya: "Tidak seorang hambaKu minum khamar di dunia melainkan pasti Aku haramkan atasnya pada hari kiamat dan tiada seorang yang meninggalkannya melainkan pasti akan Aku berinya minum dari hadhiratil qudsi."

Aus bin Sam'an berkata: "Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, sungguh saya telah mendapat di dalam kitab Taurat tentang haramnya khamar dalam dua puluh lima ayat (kali) ancaman terhadap orang yang minum khamar sudah selayaknya bagi Allah SWT, bahawa tiada seorang hamba yang minum khamar melainkan akan diberi minum oleh Allah SWT dari thinatul khabal (darah bercampur nanah ahli neraka)."

Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir berkata: "Pada hari kiamat kelak Allah SWT akan berfirman: "Di mana orang-orang yang telah menjauhkan (membersihkan diri) dan telinga mereka semua dari semua permainan dan seruling syaitan, tempatkan mereka dalam kebun-kebun kasturi." Lalu memberitahu kepada Malaikat: "Perdengarkan kepada mereka suara pujaan dan pujianKu dan beritahukan kepada mereka: Tidak ada ketakutan atau kesedihan pada mereka."

Abu Wa'il dari Syaqiq bin Salamah bahawa ia diundang kenduri, tiba-tiba ia melihat di sana ada pemain-pemain, maka langsung ia kembali sambil berkata: "Saya telah mendengar Ibn Mas'ud r.a. berkata: "Sesungguhnya nyanyian itu menumbuhkan nifaq di dalam hati sebagai air menumbuhkan biji-biji tanaman."

Atha' bin Assaib dari Abdurrahman Assulami berkata: "Ketika Mu'awiyah bin Abi Sufyan menjabat tangan gabenor di Syam ada beberapa orang sedang minum khamar dan mereka berkata: "Ini halal bagi kami sebab Allah SWT berfirman (Yang berbunyi): "Laisal alal ladzina amanu wa amilus shalihati junahun fima Tha'imu. (Yang bermaksud): "Tidak ada dosa terhadap orang yang beriman dan beramal soleh di dalam apa yang mereka makan." (Surah Al-Maidah ayat 93), maka Mu'awiyah segera menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab, lalu Umar menjawab surat Mu'awiyah supaya mengirim orang-orang itu ke Madinah sebelum mereka merosakkan orang-orang yang lain. Maka ketika telah tiba mereka di Madinah, Umar mengumpulkan sahabat dan musyawarah kepada mereka. Para sahabat berkata: "Ya amirul mukminin, mereka telah menyalahgunakan ayat Allah SWT dan membuat hukum yang tidak diizinkan oleh Allah SWT, maka penggal saja leher mereka." Maka Umar bertanya kepada Ali bin Abi Thalib: "Bagaimana pendapatmu?" Jawab Ali: "Pendapat saya, engkau suruh mereka bertaubat, jika mereka tidak mahu bertaubat, maka penggallah leher mereka dan bila mahu bertaubat maka hukumlah mereka dengan pukulan dera lapan puluh kali." Maka Umar menyuruh mereka bertaubat dan mereka bertaubat maka dipukul mereka lapan puluh kali."

Ikrimah r.a. dari Ibn Abbas r.a. berkata: "Ketika turun ayat yang mengharamkan khamar, sahabat bertanya: "Bagaimana keadaan kawan-kawan kami yang mati sedang mereka minum khamar?" Maka turun ayat (Yang berbunyi): "Laisa alalladzina amanu wa amilus sholihati junnahun fima tha'imu." (Yang bermaksud): "Tidak ada dosa terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam apa yang mereka makan, yakni sebelum diharamkan (sebelum turun ayat yang mengharamkan makanan itu)."

(Sumber: Tanbihul Ghafilin [Peringatan Bagi Yang Lupa])
.

Tiada ulasan: