Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


02 Oktober 2009

APABILA SOLAT MENJADI RITUAL SEMATA-MATA (HARIAN METRO, 2/10/09)


SATU peristiwa besar sekali gus bersejarah ini terukir dalam kitab suci al-Quran. Firman Allah SWT bermaksud: "Maha Suci Allah, yang memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsa yang Kami berkati sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Surah al-Isra': Ayat 1)

Umumnya, kita maklum mengenai rentetan peristiwa yang menunjukkan kebesaran Allah ini. Dengan kekuasaan-Nya, Allah menunjukkan kebesaran-Nya kepada manusia, melakukan sesuatu di luar hukum tabii (hukum alam) dan di luar kemampuan akal budi manusia.

Merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah sesuatu yang penting dalam rangka mengingatkan kita kepada jati diri sebagai manusia dan tugas menjalani hidup di dunia ini. Namun, yang tidak kurang pentingnya adalah sejauh mana kita mampu menangkap pengajaran daripada peristiwa luar biasa itu.

Kita maklum bahawa inti pertemuan Allah dan Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha adalah untuk diturunkan kewajiban yang paling asas dalam Islam iaitu melaksanakan solat lima waktu. Begitu pentingnya perintah solat ini bagi manusia sehingga solat diibaratkan sebagai 'tiang agama'. Jika tiang itu rosak atau kurang sempurna, agama seseorang pun mungkin akan roboh.

Pengertian solat yang sedemikian penting ini sudah tentu bukanlah pengertian solat dalam bentuk verbal (yakni perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam) saja, akan tetapi solat dalam pengertiannya yang utuh, solat yang menjadi alat pembentukan moral dan peribadi sosial.

Hubungan antara solat dengan tanggungjawab sosial digambarkan Allah dengan Firman-Nya yang bermaksud: "Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, iaitu Al Kitab (al-Quran) dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (solat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain)." (Surah Al-Ankabut: Ayat 21).

Berdasarkan pada ayat ini, jelas bahawa ibadah solat mempunyai kaitan dengan 'tanha 'anil fakhsya wal munkar' (gerakan mencegah segenap perbuatan keji yang merosak dan pelbagai bentuk kemungkaran). Dengan kata lain, solat yang sempurna dapat membentuk peribadi yang bersih serta memiliki kekuatan memperbaiki keadaan sosial dalam kerangka besar fastabiqul khairat (berlumba-lumba dalam berbuat kebajikan).

Namun batasan solat seperti ini nampaknya masih kurang diserap maknanya oleh masyarakat. Berkembang suburnya budaya rasuah, pakatan, kekerasan dan kezaliman merupakan satu fenomena yang sangat membimbangkan jika mengingatkan penduduk yang majoritinya beragama Islam. Keadaan ini membuktikan bahawa ibadah solat hanya dipandang sebagai ritual dan formaliti belaka, tidak ada kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan hidup manusia. Padahal agama tidak pernah memisahkan antara kewajiban kepada Allah (Haqqullah) dan kewajiban kepada sesama manusia (Haqqul Adam).

Agama Islam diturunkan untuk membentuk manusia yang sedar akan jati dirinya sebagai seorang hamba, sekali gus sebagai agama yang menjamin kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Kualiti keimanan dalam Islam selalu dikaitkan dengan amal soleh. Solat dilekatkan dengan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa beriringan dengan perasaan peka terhadap sesama manusia. Zakat bertalian dengan kesedaran akan hak fakir miskin dan haji dikaitkan dengan perasaan kesetaraan manusia dan seterusnya.

Oleh itu, marilah kita menjadikan solat faktor utama melakukan perubahan dalam berbagai segmen kehidupan ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan jalan taubat kepada serta menuntun kita dalam mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di tengah-tengah negara yang dilanda krisis ini.
.

Tiada ulasan: