Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


01 Januari 2010

NABI IBRAHIM A.S., KHALILULLAH


Dalam rantaian sejarah kenabian, nama Nabi Ibrahim AS, merupakan nama yang sudah tidak asing lagi bagi umat Islam. Selain dikenali sebagai salah seorang rasul Ulul Azmi (yang memiliki keteguhan), beliau juga sering disebut sebagai Khalilullah (kekasih Allah SWT), dan Abul Anbiya' (bapa sekalian nabi). Tulisan singkat ini memberikan sedikit gambaran tentang peribadi serta kehidupan baginda sebagai suri teladan kepada kita.

Nabi Ibrahim AS dilahirkan di persekitaran penyembahan berhala, termasuk ayahnya sendiri, bernama Azar. Namun, ternyata penyembahan berhala tidak memberi pengaruh terhadap dirinya. Ini adalah kerana sikap tegas yang beliau miliki. Suatu ketika beliau bertanya kepada ayahnya tentang penyembahan berhala ini. Sebagaimana dalam firman Allah SWT: "Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapanya Azar: "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata". (QS Al-An'am: 74)

Demikianlah keteguhan iman baginda, kesesatan tetaplah baginda katakan sebagai kesesatan meskipun di hadapan ayahnya sendiri, sehingga dalam riwayat lain beliau akhirnya diusir oleh ayahnya. Sikap Nabi Ibrahim AS tidaklah berhenti di sini, namun dilanjutkan dengan mencari siapakah Tuhan yang sebenarnya. Tatkala ia melihat bintang, ia katakan "Inilah Tuhanku," namun ketika bintang itu tenggelam ia berkata: "Saya tidak suka yang tenggelam", demikian juga ketika melihat bulan dan matahari sama seperti itu. Akhirnya kerana merasa bahawa benda-benda di alam ini tak ada yang layak untuk disembah, maka ia berkata, sebagaimana dalam firman Allah SWT: "Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." (QS Al-An'am: 79)

Nabi Ibrahim AS juga seorang yang cerdas dan berani. Hal ini dibuktikan ketika baginda berhadapan dengan raja yang musyrik pada ketika itu yang bernama Namrud. Firman Allah SWT: "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Rabbku ialah yang menghidupkan dan mematikan". Orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Alloh menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu hairan terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (QS: Al-Baqarah: 258)

Dalam tafsir disebutkan bahawa yang dimaksudkan orang yang diberi kekuasaan adalah Namrud, kemudian ucapannya: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan" bermaksud membiarkan hidup seseorang dan membunuh yang lainnya. Menyedari baginda menghadapi orang yang punya kekuasaan yang boleh bertindak apa saja sekehendaknya, maka Nabi Ibrahim AS lalu menyampaikan hujah yang memenangkan baginda, yakni disuruh Namrud menerbitkan matahari dari barat, sekiranya ia benar-benar mempunyai kekuasaan.

Kecerdasan Nabi Ibrahim AS juga terserlah di dalam sebuah kisah lain yakni tatkala menghancurkan berhala-berhala para musyrikin, baginda tidak mengapa-apakan satu berhala yang terbesar. Hal ini tentunya bukan dengan tanpa tujuan. Ketika dalam persidangan, baginda ditanya tentang siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim AS menjawab: "Tanyakan saja kepada berhala yang paling besar yang belum rosak!" Sebenarnya para musyrikin itu sudah tentu tahu dengan maksud perkataan Nabi Ibrahim tersebut. Lalu mereka pun berkata: "Bagaimana kami bertanya kepadanya, bukankah dia itu hanyalah patung benda mati?" Maka dijawab lagi oleh Nabi Ibrahim AS dengan yang lebih tegas: "Jika sudah tahu itu benda mati, mengapa kalian sembah?" Inilah bukti kecerdasan dan kehebatan baginda dalam berdiplomasi.

Nabi Ibrahim adalah seorang yang amat taat kepada Allah SWT dengan ketaatan yang jarang dimiliki oleh manusia biasa seperti kita. Firman Allah SWT tentang perintah penyembelihan Nabi Ismail AS: "Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". (QS As-Shaffat: 102)

Perintah menyembelih anak bukanlah perintah sembarangan, namun demikian Nabi Ibrahim AS tetap mengerjakannya, walaupun akhirnya diganti oleh Allah SWT dengan seekor kibas. Jika bukan kerana ketaatan yang luar biasa, maka tentu Nabi Ibrahim AS tidak sanggup untuk mengerjakannya, demikian pula dengan Nabi Ismail AS yang akan disembelih, beliau pun taat seperti ayahnya, redha terhadap apa-apa jua perintah daripada Allah SWT. Demikianlah ciri-ciri muslim dan mukmin sejati.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: "Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Alloh dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (QS Al-Ahzab: 36)

Memang begitulah sifat seorang mukmin. Jika Al-Quran atau Sunnah mengatakan salah dan haram maka seperti itu pula yang ia katakan. Jika diperintahkan tentang sesuatu, maka itulah yang ia kerjakan dan jika dilarang tentang sesuatu, maka itulah yang dihindari. Sungguh Allah SWT Maha Mengetahui bahawa seorang hamba tak akan sanggup untuk menyembelih anaknya dan seandainya pun yang diperintahkan Allah SWT hanya ini saja dan tidak ada perintah-perintah lain maka tetap kita tak akan mampu melakukannya. Dan tiadalah suatu larangan Allah SWT kecuali di situ terdapat sesuatu yang merugikan dan membawa musibah, yang patut dijauhi.

Tiada ulasan: