Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


28 April 2008

WAJIB MENUNTUT ILMU SEBELUM BERAMAL !

Berapa umur kita sekarang? Berapa usia kita ketika mulai terkena beban syariat? Mungkin sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun kita mengenal Islam dan melaksanakan ajarannya. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah ibadah kita ini sudah benar sesuai dengan contoh Nabi SAW. Apakah cara kita berislam sudah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya? Sudahkah kita berislam dengan tata cara dan urutan yang benar? Apa yang kita tahu tentang Islam? Terkadang, di antara kaum muslimin, ketika ditanya apa itu Islam mereka kebingungan menjawab, "Ya, Islam, ya, seperti itulah.
.
Islam itu agama yang paling benar, agama yang paling diridhai Allah, dibawa oleh Rasulullah SAW, dan jawapan-jawapan lainnya. Ada juga yang menyebutkan mengenai rukun Islam ketika ditanya apa itu Islam. Ya, mereka tidak sepenuhnya salah, tapi yang dimaksud si penanya dengan Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada-Nya dengan segala ketaatan/kepatuhan, serta melepaskan diri dari segala bentuk syirik dan para pelaku syirik. Ketika diberi tahu mengenai hal ini malah yang ditanya kebingungan, kenapa dia tidak pernah mendengar mengenai hal ini. Ada juga, ketika salah seorang muslim sujud di dalam solatnya dengan menghamparkan tangannya ke lantai (tangan sampai siku diletakkan di atas lantai), ia ditegur rakannya dan memberi tahu bahawa hal itu tidak boleh; dia malah kebingungan. Bahkan tidak percaya, karena selama solat puluhan tahun baru sekarang ini ada yang menegur dan mengatakan perbuatan itu dilarang. Banyak contoh yang dapat dikemukakan, tapi kita mencukupkan itu saja.
.
Sebahagian kaum muslimin di dalam beribadah kadang-kadang tidak membekalkan dirinya dengan ilmu mengenai ibadah tersebut terlebih dahulu. Selain merasa tidak penting, mereka juga beranggapan bahawa belajar hanya akan membuang waktu dan tenaga. Kenapa perlu belajar, jika hendak solat, lihat saja orang yang sedang solat, kemudian kita contohi. Selesai, mudah kan? Tidak perlu belajar. Memerlukan waktu, tenaga, dan perbelanjaan. Hal ini memerlukan keprihatinan. Kadang-kadang, kita tahu ilmu tentang sesuatu sampai sedalam-dalamnya, tapi untuk permasalahan agama yang hubungannya dengan akhirat kita tidak tahu sama sekali, walaupun hal itu kita lakukan setiap hari!! Kita ambil contoh, ada seorang boleh mempelajari masalah mesin sampai sedalam-dalamnya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengambil wuduk yang betul. Padahal setiap solat harus berwuduk, lalu bagaimana dengan solatnya?
.
Ilmu sebelum beramal sangat penting. Kita harus mempelajari apa yang akan kita amalkan. Kerana kalau tidak, kita mungkin akan terjerumus kepada bid'ah ataupun kesyirikan. Bid'ah lebih disenangi syaitan daripada maksiat, kerana orang yang berbuat maksiat merasa dirinya berbuat maksiat dan ada harapan untuk bertaubat, sedangkan pelaku bid'ah merasa bahwa dirinya sedang beribadah kepada Allah, jadi harapan untuk bertaubat dari bid'ahnya sangat kecil sebab ia tidak merasa berbuat salah. Adapun syirik merupakan dosa besar yang paling besar yang pelakunya tidak akan diampuni kalau mati dengan membawa dosa syirik tersebut (pelakunya mati sebelum bertaubat). Dan dia akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah.
.
Oleh kerana pentingnya mengenai ilmu ini, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu: "Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim." (HR.Bukhari)
.
Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata: "Manusia amat memerlukan ilmu daripada keperluan mereka kepada makanan dan minuman, kerana makanan dan minuman hanya diperlukan dalam sehari satu atau dua kali, sedang ilmu diperlukan pada setiap saat. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab shahihnya menulis: "Bab Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan." Dalilnya adalah firman Allah (yang artinya): "Maka ketahuilah bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan mohonlah ampun atas dosamu." (QS Muhammad:19)
.
Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahawa: Imam Bukhari berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan wajibnya mempunyai ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ini dalil yang tepat menunjukkan bahwa manusia hendaknya mengetahui terlebih dahulu, baru kemudian mengamalkannya. Ada juga dalil aqli yang menunjukkan hal serupa, yaitu bahawasanya amal dan ucapan tidak akan benar dan diterima sehingga sesuai dengan syariat. Seseorang tidak akan tahu apakah amalnya sesuai dengan syariat atau tidak kecuali dengan ilmu. Tetapi ada beberapa hal yang manusia boleh mengetahuinya secara fitrah, seperti pengetahuan bahwa Allah adalah satu-satunya yang disembah, sebab yang demikian ini sudah menjadi fitrah manusia, kerana itulah tidak perlu bersusah payah untuk mempelajari bahawa Allah itu Esa.
.
Adapun masalah-masalah juz'iyah yang beragam perlu untuk dipelajari dan memerlukan usaha keras. Secara akal sihat, pernyataan Imam Bukhari tersebut memang benar dan logik. Kita ambil contoh, misalnya dalam ilmu dunia, bagaimana ia dapat menulis kalau belum pernah belajar menulis. Demikian juga untuk permasalahan akhirat, bagaimana mungkin seorang boleh menegakkan solat dengan benar padahal ia belum belajar bagaimana tata cara solat yang benar. Bagaimana boleh berwuduk dengan benar sedang dia tidak pernah mau belajar berwuduk yang benar. Bukankah orang yang mau belajar pasti lebih tahu dan lebih benar tata caranya daripada orang yang tidak pernah belajar?
.
Keutamaan Ilmu:
Keutamaan menuntut ilmu sangat banyak sekali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam 'Buah Ilmu' menyampaikan kepada kita sampai 129 sisi keutamaan ilmu!! Tentunya sangat tidak mungkin kalau ditulis semuanya di sini. Di antara keutamaan menuntut ilmu adalah:
a. "Adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? (Az-Zumar:9)
b. "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat." (Al-Mujadalah:11)
c. "Barangsiapa berjalan di satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju jannah. Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu tanda ridha dengan yang dia perbuat. (Dari hadis yang panjang riwayat Muslim)
d. "Barangsiapa keluar dalam rangka thalabul ilmu (mencari ilmu), maka dia berada dalam sabilillah hingga kembali." (HR. Tirmidzi, hasan)
e. "Barangsiap menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga." (HR.Muslim)
f. "Barangsiapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan maka Allah akan berikannya kefahaman dalam (masalah) agama." (HR.Bukhari)
.
Ilmu Yang Dipelajari
Apakah yang dimaksud dengan ilmu pada hadis-hadis di atas? Apakah seluruh ilmu? Yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu nafi', iaitu ilmu yang bermanfaat, yang akan mewariskan kebaikan dan barakah kepada penuntutnya baik di dunia ataupun di akhirat. Kerananya ilmu yang patut dituntut dan diusahakan untuk meraih adalah ilmu syar'ie yang dengannya amal akan menjadi baik dan benar. Ilmu adalah firman Allah SWT, sabda Rasulullah SAW, dan ijma' sahabat.
.
Apakah kita harus mempelajari semua ilmu yang ada? Tentunya tidak. Semua orang dilahirkan dengan kemudahan yang berbeza-beza. Kalau semuanya akan dituntut, sampai akhir hayatpun tidak semuanya dapat dipelajari, kerana ilmu adalah samudera yang amat luas. Apa yang mesti kita pelajari terlebih dahulu?
.
Pertama, Kitabullah. Ilmu yang pertama serta utama yang sekaligus sebagai dasar, sumber dan pedoman yang agung bagi ilmu-ilmu yang lain adalah Al-Quran. Marilah membaca Al-Quran kita baca, kita pelajari isinya dan kita amalkan apa yang terkandung di dalamnya.
.
Kedua, Sunnah Rasulullah SAW iaitu setiap apa yang datang dari Nabi SAW, sama ada dari ucapan, perbuatan, atau persetujuan baginda. Kita pelajari dan kita laksanakan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Kita juga berkewajiban untuk mencontohi Nabi, kerana beliau adalah suri teladan yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang ayat-ayat Al-Quran belum dapat difahami secara langsung, dan hanya boleh difahami dan diamalkan dengan petunjuk dari sunnah Nabi SAW. Misalnya perintah solat, di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan bagaimana tata cara solat. Dengan mempelajari sunnahnya, kita dapat mengetahui tata cara solat yang diperintahkan.
.
Ketiga, Aqidah atau Ilmu tauhid. Ilmu ini memiliki kedudukan yang tinggi. Keperluan kita yang paling mendesak saat ini adalah mempelajari aqidah Islamiyah. Jadikanlah mempelajari aqidah sebagai keutamaan. Kerana sekarang ini syirik bermaharajalela, di mana-mana hampir tidak pernah sunyi dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Pelajarilah dengan sebenar-benarnya, agar diri kita tidak terkena noda syirik. Bukankah syarat pertama diterimanya amal adalah bertauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan?
.
Keempat, ilmu tafsir. Dengan ilmu tafsir, kita dapat memahami ayat-ayat yang sulit, yang belum dapat kita fahami langsung dari Al-Quran. Dalam kitab tafsir dijelaskan tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis. Namun perlu diperhatikan, pelajarilah kitab tafsir yang penulisnya memiliki aqidah yang benar dan komitmen terhadap hadis-hadit yang shahih.
.
Kelima, ilmu fiqh. Ilmu ini berhubungan erat dengan pelaksanaan ibadah, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sungguh-sungguhlah menuntut ilmu ini, kerana apabila tidak dipelajari secara benar, maka ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia. Dengan ilmu ini kita boleh mengetahui tata cara peribadatan. Tentunya tidak harus semuanya kita tahu. Bagi kita, sekurang-kurangnya mengetahui apa-apa yang selalu kita kerjakan sehari-hari, seperti thaharah, solat, puasa, dan yang lainnya. Pelajarilah ilmu-lmu tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Utamakanlah yang harus diutamakan. Dahulukanlah mana yang harus didahulukan. Pelajarilah hal-hal yang merupakan fardu a'in bagi kita.
.
Kaedah menuntut ilmu:
Menuntut ilmu dapat dilakukan dengan berbagai kaedah, asalkan hal tersebut tidak dilarang oleh syariat. Di antara kaedah yang dapat digunakan adalah:
.
(a) Hadir dalam majlis-majlis taklim
Tentunya kita harus memperhatikan apa yang dikaji dan siapa gurunya kerana mungkin yang diajarkannya hal yang tidak berguna bagi kita, bahkan dapat merosakkan diri dan agama kita. Apakah yang diajarkannya memang diperlukan oleh kita dan bersumber dari Al-Quran dan hadis yang shahih. Siapa pengajarnya? Apakah orang tersebut sudah terkenal istiqamah dengan agama yang benar bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang shahih berdasar pemahaman salafus soleh. Jangan sampai kita belajar kepada ahli bid'ah. Kerana bukan ilmu yang akan kita dapat, namun kebinasaan yang akan kita perolehi.
.
(b) Membaca kitab-kitab/buku yang bermanfaat
Apabila kita boleh berbahasa arab, maka kita baca kitab-kitab para ulama. Namun apabila tidak, kita dapat membaca buku terjemahan yang bagus. Namun jangan semua buku dibaca, kita juga harus memilih. Siapa penulisnya dan bagaimana keadaan penterjemahnya, apakah ia amanah dalam menterjemahkan atau tidak. Jangan semua buku kita baca, hanya buku yang shahih saja yang kita baca.
.
(c) Video (VCD) dan kaset-kaset ceramah
Alhamdulillah, telah beredar di kalangan kita video dan kaset-kaset yang berisi pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Kita dapat mengambil ilmu dari video-video dan kaset-kaset tersebut. Tentu saja kita harus selektif juga dalam memilih video dan kaset yang akan kita dengar.
.
(d) Meminta fatwa
Kita dapat meminta fatwa kepada ulama atau ustaz yang terpercaya mengenai permasalahan yang kita hadapi. Keadah-kaedah lain juga boleh digunakan asalkan tidak bertentangan dengan syariat.
.
Prinsip-prinsip dalam pengambilan ilmu:
Dalam mengambil ilmu kita perlu memperhatikan kaedah-kaedah pengambilan ilmu, diantaranya (sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Nashr Abdul Karim Al-'Aql)
1. Sumber ilmu adalah kitab Allah (Al-Quran), sunnah Rasulullah SAW yang shahih dan ijma' para salafussoleh.
2. Setiap sunnah shahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima, sekalipun tidak mutawatir atau ahad (hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat atau lebih, tetapi periwayatannya bukan dalam jumlah yang terhitung).
3. Yang menjadi rujukan dalam memahami Kitab dan Sunnah adalah nas-nas (teks Al-Quran atau hadis) yang menjelaskannya, pemahaman para salafussoleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Namun jika hal tersebut sudah benar maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang hanya berupa kemungkinan sifatnya menurut bahasa.
4. Prinsip-prinsip utama dalam agama (ushuluddin) semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak mengadakan hal yang baru, yang tidak ada sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut termasuk bagian dari agama.
5. Berserah diri dan patuh hanya kepada Allah dan RasulNya lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Kitab atau Sunnah yang shahih, baik dengan analogi, perasaan, kasyf (illuminasi, atau penyingkapan tabir rahsia sesuatu yang ghaib), ucapan seorang syeikh ataupun imam-imam, dan lain-lainnya.
6. Dalil aqli yang benar akan sesuai dengan dalil naqli (nas) yang shahih. Sesuatu yang qath'i (pasti) dari kedua dalil itu tidak akan bertentangan. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara kedua dalil itu, maka dalil naqli harus didahulukan.
7. Wajib untuk sentiasa menggunakan bahasa agama dalam aqidah dan menjauhi bahasa bid'ah (yang bertentangan dengan sunnah). Bahasa umum yang mengandung pengertian yang salah dan yang benar perlu dipertanyakan lebih lanjut mengenai pengertian yang dimaksudkan. Apabila yang dimaksud adalah pengertian yang benar maka perlu disebutkan dengan menggunakan bahasa agama (syar'i). Tetapi bila yang dimaksudkan adalah pengertian yang salah, maka harus ditolak.
8. Rasulullah SAW adalah ma'sum (dipelihara Allah dari kesalahan), dan umat Islam secara keseluruhan dijauhkan Allah dari kesepakatan atas kesesatan. Namun secara individu, tidak ada seorangpun dari kita yang ma'sum. Jika ada perbezaan pendapat di antara para imam atau yang selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada Kitab dan Sunnah, dengan memaafkan orang yang keliru dan berprasangka baik bahwa dia adalah orang yang berijtihad.
9. Ada di antara umat kita yang memperoleh bisikan dan ilham dari Allah, ru'ya (mimpi) yang baik. Ini benar dan termasuk salah satu bahagian dari kenabian. Firasat yang baik adalah benar, dan itu semua adalah karamah (suatu kelebihan dan keluarbiasaan yang dikurniakan Allah kepada seorang wali). Ciri karamah adalah orang yang mendapatkannya sentiasa istiqamah, berjalan di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah serta tanda baik dari Allah, asal dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menjadi sumber aqidah maupun hukum.
10. Berdebat untuk menimbulkan keraguan dalam agama adalah perbuatan tercela. Tetapi berdebat dengan cara yang baik untuk mencari kebenaran disyariatkan. Perkara yang dilarang oleh nas untuk mendalaminya wajib diterima dan wajib menahan diri untuk mendalami sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh seorang muslim. Seorang muslim harus menyerahkan pengetahuan tersebut kepada Yang Maha Mengetahui, yakni Allah SWT.
11. Kaum muslimin wajib sentiasa mengikuti manhaj Al-Quran dan Sunnah dalam menyampaikan penyanggahan, dalam aqidah dan dalam menjelaskan suatu masalah. Kerana itu bid'ah tidak boleh dibalas dengan bid'ah lagi, kekurangan dilawan dengan berlebih-lebihan, atau sebaliknya.
12. Setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan dalam neraka.

Tiada ulasan: