Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


08 April 2009

RASULULLAH S.A.W. DISEBUT DI DALAM KITAB HINDU


Disebutkan dalam 'Nashpropesy', Nabi Muhammad SAW diramalkan dengan nama Kalky Avtar (Autar terakhir) dan Amtim Rishi. Sedangkan dalam kitab 'Puranas' disebutkan tentang Kalky Autar dan kedatangannya. Diantara ayat-ayat yang menyebutkan adalah:
.
Dalam Baghavata Purana Khand 12 Adhyay 2 Shloka 18-20 disebutkan dalam rumah Visnuyash akan dilahirkan Kalky Avtar yg diramalkan akan menjadi penguasa dunia, yang terkenal dengan sifat-sifatnya yang baik dan menonjol. Dia akan diberi tanda-tanda. Dia akan diberi oleh malaikat sebuah kendaraan yang cepat. Dia akan menaiki kuda putih sambil memegang pedang. Dia akan mengalahkan orang-orang jahat dan dia akan terkenal di dunia.
.
Dalam Baghavata Purana Khand 1 Adhyay 3 Shloka 25 disebutkan akan ada juru selamat di rumah Visnuyash. Yang dimaksudkan adalah Valkikalki.
>Dalam Kalki Purana (2) : 4 disebutkan bahawa di rumah Visnuyash pemimpin kampung Ambala akan lahir Di Kalki Avtar.
>Dalam Kalki Purana (2) : 5 disebutkan bahawa dia akan datang bersama para sahabatnya mengalahkan orang-orang jahat.
>Dalam Kalki Purana (2) : 7 disebutkan bahawa dia akan dijaga oleh malaikat di medan perang.
>Dalam Kalki Purana (2) : 11 disebutkan bahawa dalam rumah Visnuyash dan dalam rumah Summati, Kalki Autar akan lahir.
>Dalam Kalki Purana (2) : 15 disebutkan bahawa dia akan lahir pada tanggal 12 bulan pertama Madhop.
.
Semua ramalan yang disebut di atas merujuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penjelasannya seperti berikut:
>Dilahirkan di rumah Visnuyash ertinya ayahnya Visnuyash.Visnuyash ertinya pengikut Vishnu (pengikut Tuhan) sedangkan ayah dari Nabi Muhammad SAW adalah bernama Abdullah yang ertinya adalah pengikut Allah yang Maha Agung (pengikut Tuhan).
>Summati dalam bahasa sanskerta ertinya adalah orang yang sangat setia. Sedangkan ibunda nabi Muhammad adalah bernama Aminah yang dalam bahasa arab artinya juga orang yang setia.
>Sambara bahasa arabnya adalah tempat yang aman dan damai. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah yg terkenal dengan nama 'Darul Aman' yaitu tempat yang aman dan damai. Akan lahir di antara kepala suku Sambala, artinya bahawa nabi akan lahir di antara di rumah Makkah.
>Dilahirkan pada tanggal 12 di bulan pertama Madhop. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awwal.
>Kalki Avtar akan menjadi Amtim Rishi (resi terakhir). Nabi Muhammad SAW adalah juga nabi terakhir dari deretan nabi-nabi yang dikirim Tuhan sebagai mana tercantum dalam Surah Al-Ahzab:40.
>Dia akan memperoleh bimbingan di atas gunung dan akan kembali lagi ke arah utara. Nabi Muhammad SAW memperoleh wahyu pertamanya di gua Hira' di Jabal Nur. Jabal Nur ertinya Gunung Cahaya lalu kembali lagi ke Makkah.
>Dia akan memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Persis seperti Nabi Muhammad seperti terdapat pada Surah Al-Qalam:4 : "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur".
>Kalki Autar akan diberi 8 kemampuan spiritual, iaitu : bijaksana, punya kendali diri, keturunan yang terhormat, punyai pengetahuan wahyu, pemberani, perkataannya bertarget kurikulum, sangat dermawan, dan sangat ramah. Semuanya 8 sifat ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.
>Dia akan diberi kendaraan yang sangat cepat oleh Shiva. Nabi Muhammad SAW juga diberi buraq yang sangat cepat oleh Allah SWT yang membawanya ke langit dalam peristiwa Mi'raj.
>Dia akan naik kuda putih dengan tangan kanannya memegang pedang. Nabi Muhammad SAW juga ambil bahagian dalam peperangan termasuk dengan menunggang kuda dan bertempur dengan memegang pedang dengan tangan kanannya.
>Dia akan menjadi penyelamat umat manusia. Dalam Surah Faatir:24 dan Surah Saba':28 disebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah pembawa berita gembira dan pemberi peringatan bagi seluruh umat manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
>Dia akan menjadi pembimbing ke jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW hidup pada zaman jahiliyah yang membawa manusia dari penuh kegelapan ke jalan yang terang benderang.
>Dia akan dibantu oleh 4 sahabat dalam menyebarkan misi. Kita ketahui ada 4 orang khalifah sahabat Nabi iaitu : Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
>Dia akan ditolong oleh malaikat di medan pertempuran. Dalam perang Badar, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh para malaikat Allah seperti tersebut dalam Surah Ali Imran:123 dan 125 : "Jika kamu bersabar dan bertaqwa dan mereka menyerang kamu dengan seketika itu juga niscaya Allah menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda". Juga Surah Al-Anfal:9 yang berbunyi "... sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yg datang berturut-turut."
.
Ramalan ini tidak diragukan merujuk kepada Nabi Muhammad SAW.
.
(Rujukan: Pembentangan oleh Dr. Zakir Abdul Karim Naik mengenai "Persamaan Antara Hindu dan Islam".)

Wallahua'lam.
.

Tiada ulasan: