Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


04 Ogos 2012

PENGAJARAN DARI PERANG BADAR...

Marilah sejenak kita melakukan flashback terhadap suatu peristiwa di bulan Ramadhan. Mudah-mudahan dengan mempelajari dan mengamati peristiwa ini, kita mendapat banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi kehidupan kita sehari-hari. Dua tahun setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, bertepatan dengan bulan Ramadhan yang mulia ini, terjadilah satu peristiwa besar namun sering dilupakan kaum muslimin, iaitu Perang Badar.

Ia disebut sebagai peristiwa besar, kerana perang Badar merupakan pertempuran bersenjata pertama dalam kapasiti besar yang dilakukan antara pembela Islam dan musuh Islam. Kerana hebatnya peristiwa ini, Allah SWT menamakan hari terjadinya peristiwa tersebut dengan Yaum Al Furqan (hari pembeda) kerana pada waktu itu, Allah SWT hendak membezakan di antara yang haq dengan yang batil. Di saat itulah Allah SWT mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan walaupun jumlah kekuatannya 3 kali ganda. Allah SWT menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. 

Latar Belakang Pertempuran
Suatu ketika terdengarlah khabar di kalangan kaum muslimin Madinah bahawa Abu Sufyan, beserta kafilah dagangnya, hendak berangkat pulang dari Syam menuju ke Mekah. Jalan mudah dan terdekat untuk perjalanan Syam menuju Mekah perlu melalui Madinah. Kesempatan berharga ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat untuk merampas barang dagangan mereka. Harta mereka menjadi halal bagi kaum muslimin. Mengapa demikian? Bukankah harta dan darah orang kafir yang tidak bersalah itu haram hukumnya?

Ada dua alasan yang menyebabkan harta Orang kafir Quraisy tersebut halal bagi para sahabat. Pertama, orang-orang kafir Quraisy statusnya adalah kafir harbi, iaitu orang kafir yang secara terang-terangan memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari tanah kelahiran mereka di Mekah, dan melarang kaum muslimin untuk memanfaatkan harta mereka sendiri. Kedua, tidak ada perjanjian damai antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy yang memerangi kaum muslimin. Dengan alasan inilah, mereka berhak untuk menarik kembali harta yang telah mereka tinggalkan dan merampas harta golongan musyrik.

Seterusnya Rasulullah SAW berangkat bersama tiga ratus sekian belas sahabat. Di antara tiga ratus belasan pasukan itu, ada dua orang penunggang kuda dan 70 ekor unta yang ditunggangi secara bergilir-gilir. 70 orang di kalangan Muhajirin dan selebihnya dari kalangan Ansar.

Sementara di pihak lain, orang kafir Quraisy ketika mendengar khabar bahawa kafilah dagang Abu Sufyan meminta bantuan, dengan segera mereka menyiapkan kekuatan mereka seramai 1000 orang, 600 baju besi, 100 ekor kuda, dan 700 ekor unta serta dengan persenjataan yang lengkap. Mereka berangkat mempamerkan kekuatan dan kesombongan di bawah pimpinan Abu Jahal. 

Kehendak Allah SWT Lain
Rasulullah SAW bersama para sahabat keluar dari Madinah dengan harapan dapat menyekat kafilah dagang Abu Sufyan untuk merampas harta mereka sebagai ganti rugi terhadap harta yang ditinggalkan kaum muhajirin di Mekah. Meskipun demikian, mereka merasa cemas kerana kemungkinan yang mereka hadapi adalah pasukan perang kerana persenjataan yang dibawa para sahabat tidak lengkap. Namun, kehendak Allah SWT berlainan. Allah SWT mentakdirkan agar pasukan tauhid yang kecil ini bertemu dengan pasukan perang yang lengkap bersenjata kerana Allah SWT hendak menunjukkan kehebatan agamaNya, merendahkan kesyirikan.

Allah SWT gambarkan kisah mereka dalam firmanNya: Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatNya dan memusnahkan orang-orang kafir.” (QS Al-Anfal: 7)

Demikianlah gambaran orang soleh. Harapan Rasulullah SAW dan para sahabat tidak tercapai. Mereka menginginkan harta kafilah dagang, tetapi yang mereka hadapi adalah pasukan perang. Kenyataan ini memberikan pelajaran penting dalam masalah aqidah bahawa tidak semua yang dikehendaki orang soleh selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang mampu menyekatkan kehendak Allah SWT. Sehebat apapun kesolehan seseorang, setinggi apapun darjat seseorang sama sekali tidak mampu mengubah apa yang dikehendaki Allah SWT. 

Keangkuhan Pasukan Iblis
Ketika Abu Sufyan berjaya melepaskan diri dari pasukan kaum muslimin, dia terus mengirimkan surat kepada pasukan Mekah untuk meminta agar pasukan Mekah kembali pulang. Namun, dengan sombongnya, pasukan kesyirikan enggan menerima tawaran ini. Malah ada yang mengatakan: “Demi Allah, kita tidak akan kembali sampai kita tiba di Badar. Kita akan tinggal di sana tiga hari, menyembelih unta, pesta makan, minum khamar, mendengarkan dendang lagu biduwanita sampai masyarakat jazirah arab mengetahui kita dan sentiasa takut kepada kita…

Keangkuhan mereka ini Allah SWT gambarkan dalam firmanNya:Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riak kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) Allah meliputi apa yang mereka kerjakan… (QS Al-Anfal: 47) 

Kesetiaan Sejati Para Sahabat
Ketika Rasulullah SAW merasa yakin bahawa yang akan dihadapi adalah pasukan perang dan bukan kafilah dagang, Baginda mulai cemas dan khuatir terhadap keteguhan dan semangat para sahabat. Baginda sedar bahawa pasukan yang akan Baginda hadapi kekuatannya jauh lebih besar dari pada kekuatan pasukan yang dipimpinnya. Oleh kerana itu, tidak hairanlah jika ada sebahagian sahabat yang merasa berat dengan keberangkatan pasukan menuju Badar.

Allah SWT menggambarkan keadaan mereka dalam firmanNya: Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebahagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.” (QS Al-Anfal: 5)

Sementara itu, para komandan pasukan Muhajirin, seperti Abu Bakar As-Siddiq RA dan Umar bin Al-Khattab RA sama sekali tidak berganjak, tidak ingin berundur. Namun, ini belum dianggap cukup oleh Rasulullah SAW. Baginda masih menginginkan bukti kukuh kesetiaan dari sahabat yang lain. Akhirnya, untuk menghilangkan kecemasan itu, baginda berunding dengan para sahabat, meminta kepastian sikap mereka untuk menentukan dua pilihan: (1) tetap melanjutkan perang dalam apa jua keadaan, atau (2) kembali ke Madinah.

Lalu Al Miqdad bin ‘Amr seraya berkata: Wahai Rasulullah, majulah terus sesuai apa yang diperintahkan Allah kepada anda. Kami akan bersama anda. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israil kepada Musa: ‘Pergi saja kamu, wahai Musa bersama Rabb-mu (Allah) berperanglah kalian berdua, kami biar duduk menanti di sini saja. (*petikan dari firman Allah surah Al-Maidah: 24)‘” Kemudian Al Miqdad melanjutkan: Tetapi pergilah anda bersama Rabb anda (Allah), lalu berperanglah kalian berdua, dan kami akan ikut berperang bersama kalian berdua. Demi Dzat Yang mengutusmu dengan kebenaran, andai anda pergi membawa kami ke dasar sumur yang gelap, kamipun siap bertempur bersama engkau hingga engkau boleh mencapai tempat itu.” 

Kemudian Rasulullah SAW menyambut baik perkataan Al Miqdad dan mendoakan kebaikan untuknya. Seterusnya, majulah Sa’ad bin Muadz RA, komandan pasukan kaum Ansar. Sa’ad mengatakan: “Kami telah beriman kepada anda. Kami telah membenarkan anda. Andaikan anda bersama kami terhalang lautan lalu anda terjun ke dalam lautan itu, kami pun akan terjun bersama anda….” Seterusnya Sa’ad RA mengatakan: “Boleh jadi anda khuatir, jangan-jangan kaum Ansar tidak mahu menolong anda kecuali di perkampungan mereka (Madinah). Sesungguhnya aku berbicara dan memberi jawapan atas nama orang-orang Ansar. Maka dari itu, majulah seperti yang anda kehendaki…. 

Malam Yang Menyentuh Jiwa…
Pada malam itu, malam Jumaat 17 Ramadhan 2 Hijrah, Rasulullah SAW lebih banyak mendirikan solat di kawasan pepohonan. Sementara Allah SWT menurunkan rasa mengantuk kepada kaum muslimin sebagai penenang bagi mereka agar boleh beristirehat. Sedangkan kaum musyrikin berada di dalam keadaan cemas. Allah SWT menurunkan rasa takut kepada mereka. Adapun Rasulullah SAW sentiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT, memohon pertolongan dariNya.

Di antara doa yang dibaca Rasulullah SAW berulang-ulang adalah: …Ya Allah, jika Engkau berkehendak (orang kafir menang), Engkau tidak akan disembah. Ya Allah, jika pasukan yang kecil ini Engkau binasakan pada hari ini, Engkau tidak akan disembah….. 

Baginda SAW mengulang-ulangi doa ini sampai selendang baginda terjatuh kerana lamanya berdoa, kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq RA memakaikan selendang baginda yang terjatuh sambil memeluk baginda… “Cukup-cukup, wahai Rasulullah…” 

Kisah ini diabadikan oleh Allah SWT dalam firmanNya:Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman”. Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya.” (QS Al-Anfal: 12-13) 

Bukti Kemukjizatan Rasulullah SAW
Selesai Baginda SAW menyiapkan barisan pasukan sahabatnya, Baginda SAW berjalan di tempat pertempuran dua pasukan. Kemudian baginda berkata: “Ini tempat terbunuhnya si fulan, itu tempat matinya si fulan, sana tempat terbunuhnya si fulan….” Tidak satupun orang kafir yang Baginda sebut namanya, kecuali benar-benar terbunuh di tempat yang diisyaratkan oleh Baginda. 

Bara Peperangan Mulai Menyala
Yang pertama kali menyalakan api peperangan adalah Al Aswad Al Makhzumi, seorang yang berperangai kasar dan buruk akhlaknya. Kedatangannya terus disambut oleh Saidina Hamzah bin Abdul Mutalib RA, bapa saudara Rasulullah SAW. Setelah saling berhadapan, Saidina Hamzah RA terus menghayunkan pedangnya hingga kaki Al Aswad Al Makhzumi putus. Setelah itu, Al Aswad merangkak ke kolam dan terjatuh di dalamnya. Kemudian Hamzah menghayunkan sekali lagi ketika dia berada di dalam kolam. Inilah korban Badar pertama kali yang memulakan peperangan.

Selanjutnya, muncul tiga penunggang kuda yang handal dari kaum Musyrikin. Ketiganya berasal dari satu keluarga. Syaibah bin Rabi’ah, Utbah bin Rabi’ah, dan anaknya Al Walid bin Utbah. Kedatangan mereka disambut oleh 3 pemuda Ansar, iaitu Auf bin Harits, Mu’awwidz bin Harits, dan Abdullah bin Rawahah. Namun, ketiga orang kafir tersebut menolak adu tanding dengan tiga orang Ansar tersebut dan mereka mengajak orang yang berkedudukan di kalangan Muhajirin. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ali, Hamzah, dan Ubaidah bin Harits untuk maju. Ubaidah berhadapan dengan Al Walid, Ali berhadapan dengan Syaibah, dan Hamzah berhadapan dengan Utbah. Bagi Ali dan Hamzah, menghadapi musuhnya tidak ada kesulitan. Lain halnya dengan Ubaidah. Masing-masing saling melancarkan serangan, hingga masing-masing terluka. Kemudian lawan Ubaidah dibunuh oleh Ali RA.

Atas peristiwa ini, Allah SWT abadikan dalam firmanNya: Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka (Allah)… (QS Al Hajj: 19)

Akhirnya bertemulah dua pasukan. Pertempuran-pun terjadi antara pembela Tauhid dan pembela syirik. Mereka berperang kerana perbezaan prinsip beragama, bukan kerana rebutan dunia. Sementara itu, Rasulullah SAW berada di tenda Baginda, memberikan arahan kepada tentera muslimin. Abu Bakar RA dan Sa’ad bin Muadz RA bertugas menjaga baginda. Tidak pernah putus, Rasulullah SAW sentiasa melantunkan doa dan memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah SWT. Pernah baginda keluar dari tenda dan mengatakan: Pasukan (Quraisy) akan dikalahkan dan ditekuk mundur… 

Baginda SAW juga sentiasa memberi motivasi kepada para sahabat untuk berjuang. Baginda bersabda: Demi Allah, tidaklah seseorang memerangi mereka pada hari ini, kemudian dia terbunuh dengan sabar dan mengharap pahala serta terus maju dan tidak mundur, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam syurga.” 

Tiba-tiba berdirilah Umair bin Al Himam Al-Ansari RA sambil membawa beberapa kurma untuk dimakan, beliau bertanya: Wahai Rasulullah, apakah syurga lebarnya selebar langit dan bumi? Rasulullah SAW menjawab: Ya.” Kemudian Umair mengatakan: Bakh…Bakh… (kagum). Wahai Rasulullah, antara diriku dan aku masuk syurga adalah ketika mereka membunuhku. Demi Allah, andaikan saya hidup harus makan kurma dulu, sungguh ini adalah usia yang terlalu panjang." Kemudian beliau melemparkan kurmanya, dan terjun ke medan perang sampai syahid. 

Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke barisan musuh. Sehingga tidak ada satu pun orang kafir kecuali matanya penuh dengan pasir. Mereka pun sibuk dengan mata masing-masing, sebagai tanda kemukjizatan Baginda atas kehendak Allah SWT. 

Kuatnya Pengaruh Teman Dekat Dalam Hidup
Rasulullah SAW melarang untuk membunuh Abul Bakhtari, kerana ketika di Mekah, dia sering melindungi Baginda dan yang berusaha untuk menggugurkan pemboikotan puak Quraisy terhadap Bani Hasyim. Suatu ketika Al-Mujadzar bin Ziyad bertemu dengannya di tengah medan pertempuran. Ketika, itu Abul Bakhtari bersama rakannya. 

Maka, Al-Mujadzar mengatakan: Wahai Abul Bakhtari, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami membunuhmu.” Lalu bagaimana dengan temanku ini?, tanya Abul Bakhtari. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan temanmu”, jawab Al-Mujadzar. Akhirnya mereka berdua bertempur, sehingga Al-Mujadzar terpaksa membunuh Abul Bakhtari. 

Kemenangan Bagi Kaum Muslimin
Medan Badar menyaksikan pasukan musyrikin mengalami kekalahan yang amat memalukan. Pasukan kaum muslimin berjaya membunuh dan menangkap beberapa orang di antara tentera mereka. Ada tujuh puluh orang kafir terbunuh dan tujuh puluh yang dijadikan tawanan. Di antara 70 yang terbunuh termasuklah 24 pemimpin kaum Musyrikin Quraisy yang diseret dan dimasukkan ke dalam lubang-lubang di Badar, di antaranya Abu Jahal, Syaibah bin Rabi’ah, Utbah bin Rabi’ah dan anaknya, Al Walid bin Utbah.

Demikianlah perang Badar, pasukan kecil mampu mengalahkan pasukan yang lebih besar dengan izin Allah SWT. Allah SWT berfirman:…Betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS Al Baqarah: 249)