Mutiara Kata:

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-Qasas: 77)


27 April 2009

KESAKSIAN MATA DAN TELINGA


Pada hari akhirat, setiap anggota manusia akan menjadi saksi terhadap segala perbuatan di dunia. Tiada sesiapa pun dapat lari daripada dihisab atas perbuatan baik atau buruk masing-masing. Mata dan telinga adalah antara anggota paling berguna kepada manusia kerana dengannya manusia dapat memandang dan menikmati kurniaan Allah SWT. Mata pula adalah satu saksi yang penting.

Sebagai mensyukuri nikmat mata, kita mestilah memeliharanya daripada melihat sesuatu yang haram seperti perempuan yang bukan isteri atau muhrim. Bagi wanita pula matanya mesti dipelihara daripada melihat lelaki muda atau auratnya. Allah SWT berfirman: "Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan kerana yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan.'' (QS An-Nur:3)

Sebagai umat, wajiblah kita mengikut perintahNya kerana jika ingkar pastinya seksaan menanti. Selain itu, telinga juga penting. Manusia perlu menjaganya daripada umpatan, adu-domba dan segala perbuatan tidak baik seperti pertelingkahan. Perkataan yang didengari mestilah menberi manfaat kerana apabila kita mendengar sesuatu yang buruk ia akan menjadi racun yang berkekalan dalam hati, lebih lama daripada kekalnya makanan dalam perut. Firman Allah bermaksud: "Sesungguhnya pendengar, pelihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripada pada hari kiamat.'' (QS Isra':37).

Allah berfirman: "Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka Jahanam kebanyakan untuk jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, malah lebih sesat lagi, mereka itu orang yang lalai.'' (QS Al-A'raf:179)
.

Tiada ulasan: